GeluksCafés is een beweging voor, door en met jongeren; laagdrempelige ontmoetingen tussen jongeren op inspirerende plekken in Utrecht. Waar samen gekletst, gedeeld en geleerd wordt. Doel: is bij te dragen aan veerkrachtige en mentaal gezonde jongeren. Het GeluksCafé is een initiatief van de Utrechtse sociaal ondernemer GeluksBV. Het resultaat een continu proces van co-creatie met jongeren

ONTWERP #081 | gebalanceerd leven

op een andere manier
geluk Ervaren
in het café

wie werkten er aan het project mee?

GeluksCafés is een initiatief van GeluksBV. Het afgelopen jaar zijn de GeluksCafés in co-creatie met jongeren uit Utrecht vormgegeven. Een GeluksCafé wordt verzorgd op toffe, steeds wisselende locaties, in de stad. Daarbij is samengewerkt met partners van het Gezondheidspact Utrecht, de Buurthuizen, particuliere ondernemers en Horeca. De GeluksCafés worden mogelijk gemaakt met financiering vanuit de Gemeente Utrecht en het VSB fonds.

 
waar gaat het ontwerp over?

Bijna dagelijks is het in het nieuws: de mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. Tegen deze achtergrond startte GeluksBV in 2022 met het verzorgen van GeluksCafés. Doel: bijdragen aan veerkrachtige en mentaal gezonde jongeren. GeluksCafés zijn laagdrempelige ontmoetingen tussen jongeren op inspirerende, betekenisvolle plekken in de stad. Waar het gesprek mag gaan over jou, waar jij gelukkig of juist ongelukkig van wordt. Waar het veilig is, je kwetsbaar mag zijn en waar je verrast en uitgedaagd wordt. Waar je leert hoe je meer grip kunt ontwikkelen op je eigen geluk. Waar nieuwe vriendschappen ontstaan en waar je ervaart dat samen leren meer oplevert dan de som der delen (ofwel 1+1=3).

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

Voor de zomer van 2022 verzorgde GeluksBV in Utrecht een aantal 6 weken reeksen en meerdere losse GeluksCafés voor specifieke groepen w.o. een GeluksCafé tijdens de Welbeing Week van de Universiteit Utrecht. Na de zomer kreeg dit een vervolg in de maandelijkse GeluksCafés met door jongeren gekozen thema’s. In december was er een HappyFest. Een mini geluks-festival waar we samen met een community van ca. 60 jongeren het succes van de GeluksCafé beweging in Utrecht hebben gevierd. Een super mooie avond waar een aantal jongeren podium kreeg om een eigen workshop te verzorgen en de rest allerlei inspirerende workshops kon volgen.

 
waar ben je nu mee bezig?

Onze ambitie is de GeluksCafé beweging de komende jaren met, voor en door jongeren verder te ontwikkelen, uit te bouwen en te versterken. Voor 2023 -2025 betekent dit opnieuw een aantal 6 weken reeksen en een heel jaar GeluksCafé maand bijeenkomsten. Omdat er vraag naar is vanuit de stad willen we daarnaast ook nieuwe 6 weken reeksen co-creëeren met specifieke doelgroepen, zoals jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) of jongeren met een migratieachtergrond. De GeluksCafés passen goed in een laagdrempelige infrastructuur waar er op een inspirerende manier aandacht en ondersteuning is voor de veerkracht en de mentale gezondheid van jongeren.

Op deze manier wil GeluksBV zijn steentje bijdragen aan het Utrechtse ecosysteem voor mentaal gezonde jongeren.

Meer zien? Op ons YouTube kanaal staan verschillende video’s waarin deelnemers vertellen hoe zij hun deelname aan GeluksCafés ervaren.

Quotes van GeluksCafé deelnemers:

“Zo fijn om te ervaren dat ik niet alleen ben met mijn vragen, maar dat veel meer jongeren met dezelfde vragen worstelen.”

“Hier is de ruimte en veiligheid om mijn verhaal te doen, omdat iedereen dat doet.”