Breng jij Utrecht in beweging en ben je de netwerkverbinder die Utrecht gelukkig gezond maakt in 2030? Verbind je dan met collega’s van andere organisaties in de Health Hub Utrecht in een leernetwerk. En ontdek je hoe jij als zorgprofessional- en netwerkverbinder, onderzoeker, buurtcoördinator, patiëntvertegenwoordiger, docent of ontwerper van transities, samen met anderen werkt aan een breder, diverser, inclusiever en duurzamer gezondheidslandschap in de regio Utrecht. 

programma 'samen leren transformeren'

'SAMEN LEREN TRANSFORMEREN' is de eerste leergang waarbij we met professionals zowel aan praktijkoplossingen als aan het systeem werken

Tabo-2
LEERNETWERK DAG 1 | 22 03 2022 |
DE transitieopgave in breed perspectief

12.00-13.00  Lunch en Opening John Taks, Voorzitter Raad van Bestuur Diakonessenhuis  

13.00-13.20  Korte Intro Health Hub opgave Gjilke Keuning, Health Hub Design & Support Centre. 

13.20-14.00  Kennismaken, met wie zijn we hier? Jetske van Oosten, hoofddocent Samen Leren Transformeren.

14.00-14.30 Perspectieven op Utrechtse transformatie opgave: Welke condities heeft de regio Utrecht nodig om brede welvaart mogelijk te maken? Wat betekent brede welvaart in termen van zorg en welzijn? En hoe verschuiven we het vaak dominerende economisch perspectief op naar een sociaal perspectief of mixed impact?  Welke (voor)waarden zijn nodig om een ‘gezonde en gelukkige’ samenleving op te bouwen en daarin samen te werken? Sjoerd Hardeman, Onderzoeker en docent, Recht, Bestuur en organisatie, Universiteit van Utrecht en Senior Econoom RaboBank

14.30-15.00 Hoe maak je de TURN? Welke houding, mindset en manier van werken vraagt het in de praktijk om samen te werken aan complexe maatschappelijke transitieopgaven? Wat is de kracht van een gezamenlijk beloftevol toekomstbeeld? Hoe kom je van lange termijn missie in concreet handelen in het hier en nu? Hoe spreek je het makerschap in jezelf aan? Tabo Goudswaard, Social design Studio, Studio Goudswaard Co-founder Sociaal Creatieve Raad

15.00-15.30 koffie/theepauze

15.30-17.00 Reflectie en impact gesprek : Hoe laten we nieuwe interacties tussen mensen en netwerken ontstaan. Mensen die elkaar doorgaans niet ontmoeten of opzoeken, maar wel samen de verandering in gang kunnen zetten. We gaan in groepen nieuwe interacties vormgeven door elkaars netwerken en opgaven te verbinden van inwoner tot systeem. Waar liggen nieuwe kansen? Wie zijn de sleutelfiguren/ transitiefiguren die je dacht nodig te hebben en wat blijkt uit de nieuwe verbindingen die zijn ontstaan?

picture-robin-weidner
LEERNETWERK DAG 2 | 19 04 2022 |
DE utrechtse opgave in een nieuw perspectief
 

12.00-13.00 uur – inlooplunch 


13.00-17.00 uur – inhoudelijk programma


17.00 uur – einde bijeenkomst

Nieuwe aanpakken: Hoe creëer je ruimte voor nieuwe ideeën en experiment in de mentale gezondheidzorg? Wat levert het op in de eigen praktijk van het UMCU? Genodigd spreker: Floortje Scheepers, Hoogleraar Innovatie in de GGZ, UMC Utrecht.

In haar boek ‘Mensen zijn ingewikkeld’ zet Floortje de mens en niet de ziekte centraal. Hoe doe je dit in een praktijk die sterk gedreven is vanuit ziekte, protocollen en behandelplannen? Floortje werkt regelmatig samen met HKU (Conservatorium + Verhalenbank Psychiatrie). Wat voegt deze samenwerking toe aan de innovatiekracht van haar eigen team? Het echt anders denken, werken en doen vraagt om een cultuuromslag in de eigen organisatie, voorbij het doen van projecten. Hoe maak je dit duurzaam?

Gastlezing ontwerper Robin Weidner (ovb)  + Ella van Lingen, Voorzitter Raad van Bestuur Reinaerde over Samen Leren Transformeren op locatie de Heygraeff. Op het terrein van De Heygraeff in Woudenberg zijn kunstenaars en ontwerpers te gast in het gastatelier Re-creatie. Zij leggen nieuwe verbindingen tussen De Heygraeff, waar mensen wonen met een (ernstige) verstandelijke- en lichamelijke beperking, en de (recreatieve) omgeving. De kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen nieuw werk, prototypes, multiples, producten, een workshop of diensten die waarde toevoegen aan de recreatie op het terrein en daarbuiten.

Reflectie met de groep: wat raakt jullie in de opgaven, waar zie je kansen n.a.v. de lezingen uit het ochtend programma. Waar zie je ruimte of ben je juist sceptisch tav je eigen organisatie en of je positie in die organisatie. Welk aspect/kans zou je willen uitwerken en wie heb je er bij nodig?

LEERNETWERK DAG 3 | juni/juli 2022|
inspiratietour future health design

Exacte datum en verdere invulling volgen zo spoedig mogelijk.

LEERNETWERK DAG 4 | 20 09 2022|
anders denken, anders doen
 

12.00-13.00 uur – inlooplunch 


13.00-17.00 uur – inhoudelijk programma


17.00 uur – einde bijeenkomst

Nieuwe perspectieven: Van zorgoplossingen bouwen naar werken aan een ‘caring society’ gastlezing Merel Visse, Universiteit van Humanistiek.

Regionale voorbeeldcase BenzoMoe
Hoe kunnen we de ‘çaring society’ manier van denken toepassen in de eigen praktijk?
Interview: Mark Slager, Eigenaar Apotheek Orion (ovb) en KlaasJan Bolt, Uzelf en SandMan Studio

Zelf aan de slag! Hoe kom jij in anders denken en doen? Vanuit Systemisch perspectief, het oprekken van de opgave die jij ziet of als belangrijk voelt; wat kan het zijn; future thinking; denk groot, missie gedreven. Daarna ga je het in kleine stapjes terugbrengen naar jouw praktijk. Aan de hand van eigen casuïstiek.

Tot slot, A systemic design approach: Een reflectiegesprek en ontwerpsessie. Wat is er geleerd uit vele co-design praktijken hoe laveer je tussen netwerk, praktijk en toepassing? Remko van der Lugt, lectoraat co-design Hogeschool Utrecht

LEERNETWERK DAG 5 | 18 10 2022|
de transdisciplinaire aanpak bestendigen
 

12.00-13.00 uur – inlooplunch

13.00-17.00 uur – inhoudelijk programma


17.00 uur – einde bijeenkomst

Terug naar de Utrechtse opgave; (uitkomsten Dag 2) hoe ga ja het duurzaam anders doen? Remko van der Lugt, Lectoraat Co-design, Hogeschool Utrecht blikt met de deelnemers terug op de huiswerk opdracht; Kunnen we een systeem ontwerpen vanuit de eigen praktijk? Welke waarden en netwerken kunnen we duurzaam verbinden?

  • Welke ontwerpprincipes komen bij jou centraal te staan?
  • Welke plekken in de wijk zijn er waar we dingen kunnen uitproberen?
  • Waar nodigen we elkaar uit?

Doel van de dag: werken aan gezamenlijke ontwerp criteria of werkende principes de uitkomsten landen in een manifest, die we kunnen gebruiken voor de conferentie Samen Meters Maken

LEERNETWERK DAG 6 | november 2022 |
conferentie meters maken
 

Terugkoppeling opgedane inzichten vanuit programma Samen Leren Transformeren, aanbeveling ontwerpprincipes voor toekomstige vernieuwing voor korte termijn impact en lange termijn systeemverbetering

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht