red roses and woman crying at funeral in church

Gezondheid en geluk is wat we ieder mens toewensen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Van de wieg tot het graf. Van de ochtend tot de avond. Voor alle Utrechters en de rest van Nederland. Jong en oud. Arm en rijk. Met en zonder beperking. En alleen samen kunnen we dat vorm geven.

het doel van de health hub utrecht

WE WILLEN MET ELKAAR GEZONDHEID EN GELUK BEREIKBAAR MAKEN VOOR IEDERE UTRECHTER

Het coronavirus heeft onze samenleving hard geraakt en ingrijpend veranderd. Maar ook zonder crisis van buitenaf, is er een fundamentele kanteling in de organisatie van zorg en welzijn nodig om ons stelsel kwalitatief en betaalbaar te houden.

Tenminste, als we willen dat ook in de toekomst geluk en gezondheid voor iedereen bereikbaar is en blijft. De oplopende zorgkosten en het groeiende tekort aan personeel maken dat we niet langer meer kunnen wachten. Dat we vorm moeten geven aan vernieuwing op alle niveau’s.

Samen is echt beter. We hebben zoveel medische, sociale, ruimtelijke en economische kennis en kunde in onze regio, die moeten we nú bundelen om gezondheid en geluk voor alle inwoners in onze regio ook waar te kunnen maken in de toekomst.

MARGRIET SCHNEIDER

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR UMC UTRECHT

In onze regio Utrecht, en in de rest van Nederland. Dit kan alleen door met het hele systeem een omslag te maken. Met alle spelers in het veld: prakijk en uitvoering, beleid en bestuur, onderwijs en onderzoek, ontwerp en innovatie, starten en ondernemen. En met deelname van en gebruik door inwoners.

Want het gaat uiteindelijk om mensen. In iedere fase van hun leven. En op ieder moment in het leven van alledag. De beste en snelste manier om dit te doen is om met zoveel mogelijk organisaties een brede denk- en doe beweging te vormen, waarin alle kennis, kunde, creativiteit en met name gedrevenheid gebundeld kan worden: Health Hub Utrecht. Met nu al meer dan dertig partners in de regio Utrecht richten we onze krachten op drie aandachtsgebieden: wijkgerichte preventie, digitale transformatie en een aantrekkelijke arbeidsmarkt.

En zien we de toegevoegde waarde en impact van ons netwerk groeien.

Health Hub Utrecht geeft  concreet invulling aan de wens tot meer samenwerking in de regio zoals ook verwoord in de plannen van het nieuwe kabinet. Zo wordt de verbinding gelegd tussen de kwaliteit van leven van bewoners, de kracht van ondernemers en de ambitie van overheden.

EELCO EERENBERG

WETHOUDER VOLKSGEZONDHEID GEMEENTE UTRECHT

De hierboven geformuleerde visie om door ‘echte’ samenwerking te komen tot positieve impact op het dagelijkse leven van inwoners van Utrecht (en bij succes hopelijk op dat van alle Nederlanders) vertaalt zich in een eenduidige missie: gezondheid en geluk voor en met iedere Utrechter bereikbaar maken in 2030.

Deze regiovisie sluit naadloos aan bij de centrale missies zoals geformuleerd in het topsectoren- en innovatiebeleid door het Ministerie van EZK in 2019:

  • In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen.
  • In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen.
  • In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.
  • In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen.

Alle Health Hub Utrecht partners zijn zich ervan bewust zijn dat het leven van mensen maar ten dele maakbaar is. Ziekte en ongeluk zijn door pech, overmacht of onvermogen bij tijd en wijle onvermijdelijk. Maar de partners vinden dat dat hen niet van de maatschappelijke plicht mag ontslaan om er alles aan te doen om met alle inwoners van de regio te streven naar de grootst mogelijke kans op een gezond en gelukkig leven voor iedereen.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de maandelijkse update van Health Hub Utrecht