Een belangrijke rol voor bewoners in de plannen en activiteiten voor een gelukkiger en gezonder leven in de regio Utrecht? Natuurlijk!  Maar wat hebben actieve bewoners nodig? Welke ondersteuning kunnen professionals hen bieden? En hoe zorgen we voor een samenwerking die gelijkwaardig en voor alle partijen van waarde is?

 

inwonerstafel 17 januari 2023

Om een goede wegwijzer te kunnen zijn voor de mensen die zij tegenkomen tijdens hun activiteiten hebben actieve inwoners soms wat meer ondersteuning nodig.

Op 17 januari 2023 kwamen actieve bewoners bij elkaar om verder te praten over de ontwikkeling van de Bewonerstafel van de Health Hub Utrecht. Ze waren te gast in Buurtplein Galecopperboog te Nieuwegein en aten een gezamenlijke maaltijd bij het initiatief Robin Food waarover Health Hub Update #49 berichtte. Na een voorstelronde en een introductie over Health Hub Utrecht en bewonersinitiatief GROZUtrecht bespraken de deelnemers aan welke ondersteuning bewonersorganisaties de meeste behoefte hebben. Het centrale woord van de avond was ‘wegwijzer’.

 

 

Ondersteuning voor de actieve bewoners die anderen op weg willen helpen
Om een goede wegwijzer te kunnen zijn voor de mensen die zij tegenkomen tijdens hun activiteiten – bijvoorbeeld naar bepaalde informatie of naar ondersteuning en zorg – hebben actieve inwoners soms wat meer ondersteuning nodig. Zij willen weten waar zij terecht kunnen om buurtgenoten op weg te helpen. Bijvoorbeeld in gevallen dat deze nog niet door professionals worden bereikt. Dergelijke ondersteuning wordt het liefst lokaal georganiseerd. Het is ook goed wanneer professionals aanwezig zouden zijn op laagdrempelige ontmoetingsplekken in wijken en buurten zodat die bewoners snel kunnen bereiken.

 

Wegwijzer voor bewonersorganisaties zelf
Bewonersorganisaties zelf hebben behoefte aan een wegwijzer naar praktijkkennis en informatie bij andere bewonersinitiatieven of naar ondersteuning door die andere organisaties. Bewonersinitiatieven willen van elkaar leren en elkaar helpen. Ook zoeken ze praktische kennis en inbreng van bedrijven. Aan externe kennis, zoals van universiteiten of hogescholen bleek geen behoefte. Organisaties zoeken mensen die niet alleen een keer willen meedenken maar vooral ook de kar willen trekken om plannen te realiseren. En ze zoeken mensen die netwerken voor hun initiatief kunnen ontsluiten.

 

Matching voor professionele organisaties die met bewoners willen uitwisselen
Als bij professionele organisaties behoefte is om ergens met bewonersorganisaties over van gedachten te wisselen, kunnen actieve bewoners daar een rol in spelen. Daar moet nadrukkelijk geen nieuwe organisatie voor worden opgericht. Partijen moeten samen zorgen dat mensen snel degene vinden die ze nodig hebben: matchen. De Bewonerstafel kan daar een rol in vervullen.

 

Ruimte voor pubers
Een behoefte die vanuit de Nieuwegeinse bewoners werd benoemd: meer activiteiten en ruimtes voor jongeren in de puberleeftijd waar zij ook zelf activiteiten kunnen organiseren.

 

Voedsel zorginstellingen naar voedselbanken en weggeefwinkels
Tijdens het gesprek werd ook aandacht gegeven aan het gratis voedsel verstrekken door onder andere de Weggeefwinkel aan mensen die dit nodig hebben. Daarbij kwam ook de vraag of de zorginstellingen in de Health Hub Utrecht, zoals ziekenhuizen, het “overbodige” voedsel van hun restaurants niet weggooien maar structureel willen doneren aan een voedselbank of weggeefwinkel. Deze vraag wordt aan de betreffende instellingen voorgelegd.

 

De volgende bijeenkomst met actieve bewoners gaat over de bijdrage die het welzijnswerk kan leveren aan bewonersinitiatieven en over de verhouding tussen vrijwilligers en professionals.

 

Voorzitten en vertegenwoordigen
Karin Alfenaar en Arthur Kocken van het Health Hub Utrecht Design & Support Centre zullen samen met een aantal actieve bewoners die ook de vorige keer aanwezig waren, voorstellen welke actieve bewoner(s) de bijeenkomsten van de bewonerstafel kunnen leiden. Ook worden twee bewoners voorgedragen om namens de bewonerstafel in 2023 en 2024 deel te nemen aan de bestuurdersoverleggen van de HHU en zo een bewonersperspectief in te brengen.