Health Hub Utrecht kent een breed netwerk van ‘founding’ partners en samenwerkende organisaties binnen praktijk en uitvoering, beleid en bestuur, onderzoek en onderwijs, ontwerpen en innovatie, starten en ondernemen en participatie en gebruik. Ook wordt het strategisch denken en operationeel doen van de aangesloten organisaties in diverse gremia en aan verschillende tafels steeds meer getoetst aan en gestroomlijnd met de gemeenschappelijke Health Hub Utrecht visie, missie en ambitie.

de founding partners van de health hub utrecht

Management is de dingen goed doen, Leiderschap is de goede dingen doen

COVID-19 heeft nog eens extra expliciet gemaakt, wat we natuurlijk eigenlijk al lang wisten. Onze (collectieve) gezondheid is het grootste goed wat we hebben als samenleving. Health is wealth, in alle opzichten. En dat betekent dat we nooit tevreden mogen en kunnen zijn met een status quo. Onze samenleving is in beweging en beleid en uitvoering zijn volgend. Er is meer nodig. 

De ‘founding partners’ in de Health Hub Utrecht onderkennen dit, niet in de laatste plaats omdat ook zij zelf als mens onderdeel uitmaken van dezelfde samenleving, en in hun werk de schrijnende gezondheidsverschillen ervaren.

Zij hebben daarom naar elkaar de intentie uitgesproken om het belang van hun individuele organisatie nevengeschikt te maken aan het gezamenlijke belang van een gezond en gelukkig Utrecht in 2030.

Op deze manier wordt het regionale profiel van Utrecht ook sterker en zal het zichtbaarder en herkenbaarder worden in binnen- en buitenland. Health Hub Utrecht beoogt hiermee ondersteunend te zijn aan een versnelling in het aantrekken van talent en middelen, het versnellen van publiek-private samenwerkingen en het waar nodig suggesties te kunnen doen voor het (tijdelijk) aanpassen van wet- en regelgeving. De founding partners opereren hierbij overigens liever vanuit een coöperatief dan vanuit een concurrerend perspectief. Met andere woorden: liever met Utrecht dan van Utrecht. 

HEALTH HUB UTRECHT FOUNDING PARTNERS

Gemeente Utrecht

Gemeente De Bilt

Gemeente Nieuwegein

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Vijfheerenlanden

Gemeente Wijk bij Duurstede

Gemeente Zeist

Provincie Utrecht

Universiteit Utrecht

Hogeschool Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

ROC Midden Nederland 

MBO Utrecht

UMC Utrecht

Sint Antonius Ziekenhuis

Diakonessenhuis

UtrechtZorg

Saltro

Reinaerde

Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht

Lokalis

De Rijnhoven

Careyn

Huisartsen Utrecht Stad

Unicum huisartsenzorg

Axion Continu

Koos Utrecht

Raedelijn

Altrecht

Creatieve Coalitie voor Gezondheid

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht