Schermafbeelding 2020-03-05 om 11.59.34

De (verlengde) City Deal Health Hub Utrecht beoogt gezond (stedelijk) leven te stimuleren, via een meer samenhangende en innovatieve aanpak van complexe gezondheidsvraagstukken en versterking van de Utrechtse (en Nederlandse) gezondheidsgerelateerde economie. De focus ligt daarbij op vier invalshoeken: vestigingsklimaat en campusontwikkeling”, Utrecht als modelregio voor zelfmanagement, talent en professionals” en gezonde wijken.

 

REGIO UTRECHT' STEEDS MEER 'HEART oF HEALTH'

regio en rijk zijn het ontwerpduo voor de toekomst, als het gaat om het vormgeven van de transitie van zorg naar gezondheid

De City Deal Health Hub, die ten grondslag ligt aan de Health Hub Utrecht beweging, komt voort uit het Rijksprogramma Agenda Stad. Dat programma heeft als doel om innovatiekracht van steden, die een belangrijke motor vormen voor economische groei en de internationale concurrentiepositie van Nederland, te versterken. Inmiddels ontwikkelt de min of meer papieren City Deal Health Hub van 2016 zich in hoog tempo en regionaal naar een dynamische transitie-beweging op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. De ondertekenaars van de oorspronkelijke City Deal onderscheidden in 2016 vier lagen, waarop zij de regio Utrecht wilden versterken:

Utrecht als modelregio voor campusontwikkeling en bedrijvigheid rondom gezondheid.
Dit streven heeft inmiddels mede geleid tot de ontwikkeling van de Health Hub Utrecht beweging, met veel aangesloten partners uit de regio en vanuit Utrecht Science Park en Stationsgebied Utrecht Centraal

Utrecht als modelregio voor zelfmanagement van gezondheid door inwoners.
Dit streven is inmiddels medebepalend voor de agenda van de Health Hub Utrecht coalitie Digitale Transformatie, onder andere in de programmering rondom persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Utrecht als modelregio voor opleidingen en werkgeverschap op het gebied van gezondheid.
Dit streven is inmiddels medebepalend voor de agenda van de Health Hub Utrecht coalitie Aantrekkelijke Arbeidsmarkt, onder andere in de programmering rondom ontschotting en regionaal werkgeverschap.

Utrecht als modelregio voor de ontwikkeling van gezonde wijken.
Dit streven is inmiddels medebepalend voor de agenda van de Health Hub coalitie Wijkgerichte Preventie. Voorkomen dat mensen ziek worden begint bij het realiseren van een gezonde leefomgeving, waarin mensen worden uitgenodigd te bewegen, elkaar te ontmoeten en waarin voorzieningen aanwezig zijn die mensen onder meer helpen bij de eerste 1000 dagen en langer thuis wonen. Hierin ligt een verbinding tussen wonen, ruimtelijke ontwikkeling en zorg.

Knooppunt van kennis en kunde

Onder de hub-functie van de regio Utrecht verstaan de ondertekenaars dat de regio een knooppunt is waar relevante kennis op het vlak van gezondheid in een grootstedelijke omgeving onderling wordt ontwikkeld, gebundeld, aangevuld en toegepast, ook in wisselwerking met relevante organisaties uit andere regio’s in Nederland en het buitenland.

De regio heeft een brede en diverse economische basis met een aantal sterke, onderscheidende bedrijfstakken. Biotechnologie en gezondheidszorg springen daarbij in het oog met maar liefst 110.000 banen.

Ook veel landelijke organisaties op het gebied van gezondheidszorg zoals NZA, RIVM, Nivel, GGD GHOR NL, Trimbos Instituut, Pharos, Patiënten Federatie Nederland, Instituut voor Positieve Gezondheid, Verweij-Jonker Instituut, Rutgers, Actiz, Movisie en Vilans zijn in Utrecht gevestigd.

Het regionale life sciences-cluster is één van de leidende biotech-regio’s van Europa. Het cluster kent een sterke publiek-private infrastructuur met focus op One Health (gezondheid mens, dier en omgeving), Personalized Medicine (kanker), Regeneratieve Geneeskunde en Stamcellen en Voeding en Gezondheid, in nauwe verbondenheid met het nationale topsectorenbeleid. Daarnaast huisvest de regio veel ICT-bedrijven in uiteenlopende markten: van media, gaming en digital design tot medische technologie, e-health, technisch ontwerp, visualisatie en geodata.

Er liggen enorme kansen voor de regio Utrecht, vooral op het gebied van gezondheid. Juist nu, te midden van een pandemie die de hele wereld al twee jaar op haar kop zet, zien we hoe belangrijk dit thema is. We hebben alles in huis om koploper te worden als het gaat om onderzoek, behandelingen en het inrichten van een gezonde leefomgeving. Het is tijd om de krachten bundelen en alle potentie uit de metropoolregio te halen

sharon dijksma

Burgemeester utrecht,
VOORZITTER economic board utrecht

Het Utrecht Science Park (USP) biedt plaats aan onder meer Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht (met onder andere het Wilhelmina Kinderziekenhuis en calamiteitenhospitaal), Prinses Máxima Centrum alsmede toonaangevende onderzoeksinstellingen en bedrijven. Het USP heeft een scherp profiel op het gebied van life sciences, gezondheid en duurzaamheid. Er zijn circa 27.000 mensen werkzaam. Samen met de 51.000 studenten maakt dit het USP tot het grootste sciencepark van Nederland.

Utrecht is al met al een welvarende regio met een sterke economie. Al zullen ook zeker de economische gevolgen van COVID-19 de regio raken, de komende jaren zal het aantal inwoners in onze provincie toenemen tot bijna 1.440.000 in 2040, volgens de prognose van PBL/CBS.

De regio Utrecht ziet deze groei als een kans voor de toekomst. Dit kan echter alleen door de keerzijde van deze groei, zoals druk op de woningmarkt, knellende infrastructuur en groene kwaliteit van de regio specifiek in combinatie met de toenemende vragen op gebied van gezondheid, zorg en welzijn te onderkennen en versneld onderdeel te maken van transitie-beleid. Kansengelijkheid is daarbij een vereiste, om de soms grote verschillen per wijk in te verwachten gezonde levensjaren te kunnen verkleinen.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht