Met ingang van 2023 zijn we met alle Health Hub Utrecht partners een nieuwe fase ingegaan: Meters Maken! Zo zijn zes Health Hub Utrecht coalities hard bezig om werkplannen te maken voor 2024, 2025 en 2026. Ook willen we met elkaar de publiek-private innovatie versnellen, met name gericht op preventie.Daarom organiseerden we op 31 mei weer een Health Hub Utrecht Inspiratie Dag. Om met elkaar nieuwe inzichten en successen te delen. 

bekijk de terugblik en laat je inspireren door de laatste inzichten en successen

31 mei | health Hub utrecht inspiratie dag 2023 'FAST FORWARD PREVENTIE"

denk jij ook mee hoe innovatie te versnellen en meters te maken in de transitie naar gezondheid en geluk?

locatie: vogelfrei, Nijverheidsweg 6, 3534 AM Utrecht
 
ochtendprogramma
 
09.00 uur | ontvangst
 
09.30 uur | WELKOM
 
09.35 uur | Naar een nieuwe mindset! Van meer kennis naar anders benaderen 
André Schaminée, hoofd social design bij TwynstraGudde.

Een transitie vraagt om samenhang, inzicht krijgen in gezamenlijke waarden en individuele moed om het echt anders te doen. Het Health Hub Utrecht netwerk beweegt van een fase ‘Samen Starten’ naar ‘Meters Maken’. We weten dat het anders moet en de coalitieplannen liggen op tafel, maar hoe geven we leiding aan deze complexe transformatie? Hoe komen we werkelijk uit de eigen agenda’s en houden we gezamenlijke missies voor ogen? Hoe zorgen we voor een sociale opgave waar bewoners, beleidsmakers, ondernemers, onderwijs, onderzoekers en ontwerpers structureel in mee doen? Wie heeft welke rol?

 

10.15 INVESTEREN IN JE INNOVATIEVERMOGEN. EEN TOOLSET 
Klaas Jan Bolt, OPRICHTER UZELF/INNOVATIEF VERMOGEN

Innoveren vraagt om een lange termijn visie en korte sprints. Maar hoe richt je die zodanig in, dat alle stakeholders aan bod komen? Is het proces niet te versnellen, zodat er eerder nieuwe inzichten ontstaan?

 

10.30 BREAK
 
10.45 LAAT UTRECHT BETER SLAPEN: EEN DOMEIN OVERSTIJGENDE AANPAK 
Laurien Teunissen – Neuroloog-Somnoloog – St. Antoniusziekenhuis
Bart van Pinxteren – Huisarts-Somnoloog

Stephanie van Emmerik – Projectleider Slaapcoalitie
Adri Kraa – SROI specialist – Vital Innovators

Een goede nachtrust is cruciaal voor onze gezondheid. Jong of oud. Toch is dat niet zomaar voor iedereen weggelegd. Vandaar dat een aantal partners in de regio hun kennis en kunde rondom dit thema hebben gebundeld. Binnen alle zorgdomeinen – van de nulde lijn (publieke sector en sociaal domein) en de eerste lijn (basiszorg) tot de tweede lijn (specialistische zorg) – zijn er knelpunten aangewezen als het gaat om slaapzorg. Door domeinoverstijgend te werkenkrijgen mensen nu eerder de juiste diagnose en de bijbehorende behandeling tegen de juiste kosten.

 
12.00 LUNCH

 

Joop de Bruin
Unknown-6
middag programma
 
13.00 HU GEZOND EN WEL: OPLEIDEN KAN EN MOET ANDERS
Judith Smit, Directeur Instituut Paramedische Studies HU

Inzetten op preventie is nodig om de kwaliteit van (samen)leven op langere termijn te borgen: zorgen dat mensen langer in goede gezondheid leven. Dat begint met een benadering dicht bij de mensen: in de wijken, in verpleeghuizen en ziekenhuizen. Maar ook met andere educatie vindt de Hogeschool Utrecht. Met één simpele gedachte: Als we onze studenten nou eens vanuit meerdere disciplines en diverse domeinen samen laten leren en onderzoeken, dan leiden we mensen op die gewend zijn interprofessioneel samen te werken. Alleen, hoe zet je zoiets op? Hoe kom je van een HU infrastructuur naar echt lokaal samenwerken? Wat zijn de hobbels? En wat zijn de opbrengsten tot nu toe ?

 

13.45 Altrecht beweegt verder richting Netwerken Mentale Gezondheid
Leonieke Beverloo, psychiater en directeur behandeling Altrecht 
René Voesenek, directeur transformatie Altrecht

De maatschappij verandert en de vragen die mensen stellen over hun mentale gezondheid ook. Mensen voeren regie over hun eigen leven en daarmee ook over hun eigen gezondheid. Gezondheid is niet meer het volledig afwezig zijn van klachten maar gaat meer over het vermogen tot aanpassen aan en regie te voeren over de uitdagingen in het leven. Dat vraagt een andere opstelling van zorgprofessionals. GGZ aanbieders dienen zich daartoe te verhouden. En zo logisch als dat lijkt, hierin schuilt in de kern de transformatie-opgave waar we voor staan. En dat is een ingewikkelde opgave! Altrecht ontwikkelt daarvoor in samenwerking met partners in het netwerk het concept Netwerken Mentale Gezondheid. We lichten dit graag toe en gaan met de toehoorders in gesprek over de impact die een dergelijke transformatie heeft (en nog gaat hebben…)

14.30- 15.00 TIJD VOOR REFLECTIE: WERKEN AAN RIJK A4 
GJILKE KEUNING, KWARTIERMAKER CREATING CULTURES OF CARE HKU

We raden aan om van tijd tot tijd te vertragen en een rijk A4 te maken. Het maken van deze reflectie draagt bij aan wat JIJ over denkt. aan de hand van 6 vragen word je in het RijkA4 begeleid. De Rijke A4 tjes te samen vormen een verzameling van gedachten. Uit deze verzameling kunnen we grotere HHU lijnen halen en praktijkkennis naar de oppervlakte halen.

In de volgorde van de vragen die we stellen zie je in het klein een onderzoekcirkel.
Dit is een werkvorm vanuit HKU die Gjilke Keuning zal introduceren.

15.00 vooruitblik fase 2 ‘Meters maken’
Marrit nauta, adviseur strategische allianties UMC utrecht
Marjoke verschelling, Strategisch beleidsadviseur gemeente utrecht
JOOP DE BRUIN, OOST VOOR ELKAAR 
ANJA VAN DER AA, OOST VOOR ELKAAR

De Health Hub Utrecht zit in een transitie periode van fase 1 ‘Samen starten’ naar fase 2 ‘Meters maken’. Marrit en Marjoke, leden van het Design & Support Centre van de HHU, vertellen hoe dit er uit ziet en wat er in de komende jaren kan worden verwacht van HHU. Joop de Bruin en Anja van der Aa geven inzicht hoe de inbreng van inwoners bij de plannen van HHU vorm krijgt.

15.30 afsluiting
 
15.45 netwerkmoment drinks & Bites
 
17.00 einde

*onder voorbehoud

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht