Artificial-Womb-van-Máxima-Medical-Center-ism-TUe-en-Next-Nature-Network-credits-Waag-Society

Breng jij Utrecht in beweging en ben je de netwerkverbinder die Utrecht gelukkig gezond maakt in 2030? Verbind je dan het komende half jaar met collega’s van andere organisaties in de Health Hub Utrecht in een leernetwerk. In vier middagen ontdek je hoe jij als zorgprofessional- en netwerkverbinder, onderzoeker, buurtcoördinator, patiëntvertegenwoordiger, docent of ontwerper van transities, samen met anderen werkt aan een breder, diverser, inclusiever en duurzamer gezondheidslandschap in de regio Utrecht. 

HHU leergang 'samen leren transformeren' 2022

'SAMEN LEREN TRANSFORMEREN' is de eerste leergang waarbij we met professionals zowel aan praktijkoplossingen als aan het systeem werken

VOOR WIE?

Ben jij de persoon in jouw organisatie die buiten en binnen verbindt? Makkelijk schakelt tussen bestuurlijke ambities, regionale opgaven en concrete projecten in de organisatie of wijk?
Wil jij graag beweging brengen in complexe gezondheidsvraagstukken die samenwerking over domeinen heen vereisen?

Dan is dit leernetwerk bedoeld voor jou. Je ontmoet andere veranderaars die ook een regionale beweging in gang willen zetten. Die niet de oplossingen op korte termijn voor gezondheidsvraagstukken centraal zetten, maar ook de complexiteit van een vraagstuk op langere termijn durven benoemen.

Kortom, collega’s die net als jij systeemvraagstukken willen ontrafelen en aan een infrastructuur bouwen,waarin nieuwe verbindingen, (toekomst)scenario’s en roadmaps voor de regio tot stand komen.

INHOUD
 • Vormgeven aan verandering over je eigen organisatiegrenzen heen.
 • Reflectie op je eigen rol in verandering en netwerksamenwerking.
 • Het ontwerpen van toekomstperspectieven voor het Utrechtse gezondheid- en welzijnslandschap.
 • Het programma biedt een mix van inspirerende sprekers* uit de Utrechtse kennis- en praktijkorganisaties en geeft daarnaast ruimte voor praktische toepassing hiervan.
 • Het leernetwerk maakt uitgebreid ruimte voor het leggen van onverwachte verbindingen en het inbrengen van eigen ontwikkelvragen.
 • De inhoud sluit aan op de Health Hub Utrecht thema’s: Wijkgerichte Preventie, Digitale Transformatie en Aantrekkelijke Arbeidsmarkt.
PROGRAMMA
 • Leernetwerk 1: 22 MAART : De transitie opgave in breed perspectief: sociaal, ruimtelijk, economisch en medisch verbonden. Een andere mindset: van oplossingen creëren naar het proces van veranderen vormgeven
 • Leernetwerk 2: 19 APRIL De Utrechtse opgave in een nieuw perspectief. Wat hebben we met elkaar te doen voor een gelukkig en gezond Utrecht in 2030.
 • Inspiratiesessie: JUNI/JULI Inspiratie tour in Utrecht: 900 + 100 jaar Zorg en welzijn in Utrecht
 • Leernetwerk 3: 20 SEPTEMBER: Anders denken; anders doen. Hoe kan ik richting geven aan verandering?
 • Leernetwerk 4: 18 OKTOBER De transdisciplinaire samenwerking verduurzamen. Hoe werken we met elkaar verder samen en wat is daarvoor nodig?
 • Leernetwerk 5: NOVEMBER: Inzichten breed delen. Richting de volgende fase van de Health Hub Utrecht.
KOSTEN

Dit Health Hub Utrecht leernetwerk wordt voor een groot gedeelte mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht. De aanvullende deelnemersbijdrage is 250 euro per deelnemer. Voor deelnemers waarvoor de financiën een belemmering vormen voor deelname zijn vouchers beschikbaar voor kosteloze deelname. Deze vouchers zijn beschikbaar gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vanuit hun betrokkenheid bij de Health Hub Utrecht. Er is in principe ruimte voor maximaal twee personen per Health Hub Utrecht organisatie.

KOSTEN

Dit Health Hub Utrecht leernetwerk wordt voor een groot gedeelte mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht. De aanvullende deelnemersbijdrage is 250 euro per deelnemer. Voor deelnemers waarvoor de financiën een belemmering vormen voor deelname zijn vouchers beschikbaar voor kosteloze deelname. Deze vouchers zijn beschikbaar gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vanuit hun betrokkenheid bij de Health Hub Utrecht. Er is in principe ruimte voor maximaal twee personen per Health Hub Utrecht organisatie.

AANMELDEN

Door een kleine intake zorgen we voor een gebalanceerde mix van deelnemers. Meld je daarom aan via onderstaand formulier. Op basis hiervan maken we begin februari een selectie en laten we je weten of je deel kunt nemen.

 
GEGEVENS

In welke Health Hub Utrecht organisatie werk je? Welke functie heb je daar? Met wie uit je organisatie wil je graag komen (dit is niet verplicht, alleen aanmelden mag ook) Waarom wil jij meedoen (maximaal 200 woorden)