Breng jij Utrecht in beweging en ben je de netwerkverbinder die Utrecht gelukkig gezond maakt in 2030? Verbind je dan met collega’s van andere organisaties in de Health Hub Utrecht in een leernetwerk. En ontdek je hoe jij als zorgprofessional- en netwerkverbinder, onderzoeker, buurtcoördinator, patiëntvertegenwoordiger, docent of ontwerper van transities, samen met anderen werkt aan een breder, diverser, inclusiever en duurzamer gezondheidslandschap in de regio Utrecht. 

HHU leergang 'samen leren transformeren'

'SAMEN LEREN TRANSFORMEREN' is de eerste leergang waarbij we met professionals zowel aan praktijkoplossingen als aan het systeem werken

VOOR WIE?

Ben jij de persoon in jouw organisatie die buiten en binnen verbindt? Makkelijk schakelt tussen bestuurlijke ambities, regionale opgaven en concrete projecten in de organisatie of wijk?
Wil jij graag beweging brengen in complexe gezondheidsvraagstukken die samenwerking over domeinen heen vereisen?

Dan is dit leernetwerk bedoeld voor jou. Je ontmoet andere veranderaars die ook een regionale beweging in gang willen zetten. Die niet de oplossingen op korte termijn voor gezondheidsvraagstukken centraal zetten, maar ook de complexiteit van een vraagstuk op langere termijn durven benoemen.

Kortom, collega’s die net als jij systeemvraagstukken willen ontrafelen en aan een infrastructuur bouwen,waarin nieuwe verbindingen, (toekomst)scenario’s en roadmaps voor de regio tot stand komen.

Ik geloof erg in de samenwerking en de ambities van de Health Hub Utrecht, omdat we alleen maar samen met de burgers en met alle welzijns-, gezondheids-, gemeentelijke, wetenschappelijke en onderwijspartijen welzijn en gezondheid kunnen bevorderen. De zorgwereld is complex geworden en wij kunnen en willen het als Diakonessenhuis niet alleen, maar wel in co-creatie met de inwoners  en  anderen. Om samen een gezonde toekomst tegemoet te gaan in een prachtige regio.

JOHN TAKS

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR diakonessenhuis, bestuurslid trijn

INHOUD
  • Vormgeven aan verandering over je eigen organisatiegrenzen heen.
  • Reflectie op je eigen rol in verandering en netwerksamenwerking.
  • Het ontwerpen van toekomstperspectieven voor het Utrechtse gezondheid- en welzijnslandschap.
  • Het programma biedt een mix van inspirerende sprekers uit de Utrechtse kennis- en praktijkorganisaties en geeft daarnaast ruimte voor praktische toepassing hiervan.
  • Het leernetwerk maakt uitgebreid ruimte voor het leggen van onverwachte verbindingen en het inbrengen van eigen ontwikkelvragen.
  • De inhoud sluit aan op de Health Hub Utrecht thema’s: Wijkgerichte Preventie, Digitale Transformatie en Aantrekkelijke Arbeidsmarkt.
Een paar jaar terug deed ik mee aan de landelijke Health Innovation School, initiatief van oa het ministerie van VWS. Het was sindsdien mijn droom om ook anderen de energie en inspiratie die dit gaf, te laten ervaren. De Health Innovation School was voor mij de kans om op te trekken met mensen uit verschillende hoeken van het gezondheidslandschap, allemaal met een passie voor het versterken van de gezondheid van mensen en het verbinden van de leefwereld van mensen aan de systeemwereld waar we vaak zelf in werken! Het samenbrengen van al die perspectieven en vanuit die gezamenlijkheid verandering in gang zetten, geeft zoveel energie.

Het leernetwerk Samen Leren Transformeren, zoals we dat nu met Health Hub Utrecht partners vormgeven, is de regionale vertaling van de landelijke beweging om innovatie en transformatie in gezondheid en welzijn te richten en te versnellen. Ik zie nu al uit naar de ideeën, inzichten en verbindingen die hieruit loskomen!
Marjoke verschelling
Strategisch Beleidsadviseur Volksgezondheid gemeente utrecht
AANMELDEN

Het is helaas niet meer mogelijk om je in te schrijven voor de leergang 2022, maar je kunt alvast wel je interesse opgeven voor de leergang 2023. We houden je dan op de hoogte van de startdatum en verdere programmering.