Hoe zorg je dat een eerstejaars student Verpleegkunde vanaf dag één weet waar je het allemaal voor doet? En hoe laat je zien wat de impact van een Verpleegkundige is op het werkveld? NursInVR biedt studenten een laagdrempelige en veilige leeromgeving om te ontdekken wat het vak van Verpleegkundige is en geeft tegelijkertijd inzicht in de nog te ontwikkelen vaardigheden.

ONTWERP #050 | prettiger leren en werken

zien wat het vak
verpleegkunde inhoudt

wie werkten er aan het project mee?

NursInVR is een samenwerking tussen de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en serious game developer GainPlay Studio uit Utrecht.

 

waar gaat het ontwerp over?

NursInVR is een simulatieomgeving voor eerstejaars Verpleegkunde studenten waarin zij ondergedompeld worden in verpleegkundige casus nog voordat zij heel veel onderwijs genoten hebben. Het project moet daarmee de urgency to learn triggeren. Dit is de toestand van maximale betrokkenheid en intrinsieke motivatie om zichzelf kennis en vaardigheden eigen te maken. Door studenten vroeg in de opleiding onder te dompelen in realistische leeromgevingen verwachten we dat het leerrendement wordt verhoogd. Het project doet dit vanuit de HILL-principes, wat staat voor High Impact Learning that Lasts. 

Het is de bedoeling dat NursInVR in aanvulling op het reguliere onderwijs ingezet wordt. En het doel dat de opleiding beoogt met de game is drieledig;

  • NursInVR helpt de student om kennis, vaardigheden en hun attitude te integreren
  • NursInVR bereidt studenten beter voor op de praktijkstage in latere leerjaren
  • NursInVR verhoogt de hoeveelheid (snelle) feedback binnen het onderwijs

De eerste casus in de game draait om een patiënt met benauwdheidsklachten. De student moet het volledige anamnese proces doorlopen en proberen zo nauwkeurig mogelijk te achterhalen wat er met de patiënt aan de hand is.

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

De opleiding heeft na oplevering van de eerste versie van de game een kleinschalige pilotintroductie gedaan in het onderwijs met de zij-instromers van de studie die halverwege het studiejaar met hun opleiding starten. Daar hebben ze een kwalitatief onderzoek aan gekoppeld om feedback te verzamelen over het gebruik van de game. Die resultaten waren grotendeels positief en met de constructieve feedback gaan we nu aan de slag om de volgende fase vorm te geven. De opleiding streeft ernaar om de game steeds verder te integreren in het onderwijs, maar wil dit wel goed en weloverwogen doen.

 

waar ben je nu mee bezig

Aan de development kant van het project zijn we op dit moment volop bezig met de doorontwikkeling van het concept uit de eerste fase. Er wordt een tweede level aan NursInVR toegevoegd waarbij de casuïstiek complexer wordt gemaakt om studenten ook later in de opleiding met de game te kunnen laten werken. Daarnaast is uit feedback van de eerste pilotfase gebleken dat de UI en besturing van de game nog in de weg zaten voor echt goede immersie in de virtuele omgeving. Daarom is ervoor gekozen de besturing van de game volledig los te koppelen van de controllers en spelers middels gaze selection and hand tracking alles te laten besturen. Dat betekent dat spelers met hun handen een bloeddrukmeter moeten oppakken en op de juiste plek moeten houden en vervolgens door te kijken naar de juiste knop een actie uit kunnen voeren. In plaats van alleen maar op knoppen te drukken.

Aan de meer organisatorische kant zijn we vanuit de bestaande samenwerking bezig om een breder gedragen consortium te bouwen waarbij meerdere opleidingen op MBO- en HBO- niveau, maar ook partners uit de praktijk zoals ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties, een stem kunnen krijgen bij de inhoudelijke doorontwikkeling van NursInVR.