Bewegen is belangrijk. Zeker voor mensen met de ziekte van Parkinson: het heeft een positieve invloed op de klachten van de ziekte. Tegelijkertijd zorgen diezelfde klachten ervoor dat bewegen steeds lastiger wordt. De app Stepwise speelt in op dit dilemma. Het doel: van meer bewegen een nieuwe gewoonte maken.

ONTWERP #046 | meer Bewegen en sporten

blijven bewegen helpt bij de ziekte van parkinson

wie werkten er aan het project mee?

Vanuit Radboudumc werkten mee: Prof. dr. Bas Bloem (hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen), Sabine Schootemeijer (onderzoeker) en Nienke de Vries (onderzoeker).

Vanuit IJsfontein werkten mee: Maria de Lange (projectmanager), Rose-Anne Dotinga (designer behaviour & play), Pieter Snijders (visual/interaction designer), Koen de Geringel (developer), Ronald Benschop (developer) en Jan Willem Huisman (mede-oprichter & creatief directeur).

 
waar gaat het ontwerp over?

Stepwise is een app die mensen met de ziekte van Parkinson motiveert om meer te bewegen. Het ontwerp is een vervolg op de Park-in-Shape studie, waaruit bleek dat mensen met de ziekte van Parkinson baat hebben bij regelmatig sporten. De app is ontwikkeld in opdracht van het Radboudumc Nijmegen.

Wat motiveert mensen met de ziekte van Parkinson om meer te bewegen?  Onderzoek wijst uit dat mensen met de ziekte van Parkinson graag willen bijdragen aan het vergroten van de kennis over hun ziekte. Dit inzicht stond aan de basis van de ontwikkeling van de app.

Geïnspireerd op het hook-model  gebruikt Stepwise verschillende strategieën. Van concrete beweegtips (zet je schoenen alvast voor de deur!) tot social talk. In de app chatten deelnemers met hun virtuele coach Bas Bloem. Hij motiveert om meer te bewegen én geeft aan hoe waardevol het is dat je meedoet met het onderzoek. Bovendien telt de app het aantal stappen dat je zet, en geeft je een persoonlijk weekdoel.

 
wat is er sindsdien mee gebeurD?

Het onderzoek is in volle gang: we onderzoeken of Stepwise een grote groep mensen met de ziekte van Parkinson helpt om gedurende één jaar meer te bewegen. Inmiddels gebruiken ongeveer 170 mensen met de ziekte van Parkinson de app, waarvan 25 de studie hebben afgerond. Maar liefst 23 daarvan blijven de app gebruiken.

 
waar ben je nu mee bezig?

Stepwise krijgt een vervolg: het project Slow-SPEED. Dit wordt het eerste grootschalige onderzoek ter wereld naar een ziektevertragende behandeling in de periode die voorafgaat aan de ziekte van Parkinson. Dit onderzoek van prof. dr. Bas Bloem en dr. Sirwan Darweesh, ook weer in samenwerking met IJsfontein, kan de basis vormen voor effectieve preventie van de ziekte van Parkinson. Zo kunnen we de snelle wereldwijde groei van het aantal mensen met de ziekte van Parkinson remmen.