Stoppen met piekeren: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Denkles is een digitaal programma voor ouders en is ontstaan uit de samenwerking als ontwerpteam de Krijtclub. Het werd ontworpen samen met ouders, experts en professionals. Met denklessen, audioberichten en tips leren ouders dat ze wel degelijk controle hebben over hun gedachten, en laten we ze ervaren dat ze hun aandacht kunnen verleggen van kwesties in hun hoofd naar hun kind.

ONTWERP #044 | gezond opgroeien

een interactieve
denkles voor ouders

wie werkten er aan het project mee?

Greenberry, Garage2020 en Gemeente Utrecht werken in dit project samen als ontwerpteam de Krijtclub, in samenwerking met de betrokken partners Lokalis, Kind & Co-Ludens, Jeugdgezondheidszorg en Katholieke Scholenstichting Utrecht.

 

waar gaat het ontwerp over?

De Krijtclub ontwerpt een eerlijke start voor alle jonge kinderen in Utrecht. Tijdens de coronapandemie kwam die eerlijke start nog meer onder druk te staan. Daarbij zijn de obstakels niet voor alle kinderen hetzelfde. Naar aanleiding van onderzoek in de wijk Rivieren-/Dichterswijk zag het ontwerpteam dat het hebben van een eerlijke start hier onder druk kan staan, doordat ouders hier vaak bezig zijn met de vraag ‘is of doet mijn kind wel normaal’? Dit komt voort uit onze prestatiemaatschappij waarin we steeds sneller vragen om labels en diagnoses. Ouders worden hier onzeker van, zijn overbezorgd en zoeken de professional op zolang ‘het probleem’ niet opgelost is. Dat heeft weer effect op het kind en de kansen die het kind krijgt of pakt, en op de zorg: daar worden namelijk – vaak onschuldige – vragen gesteld en wordt er hierdoor ruimte van professionals ingenomen die niet besteed kan worden aan mensen in kwetsbare situaties.

De Krijtclub ging daarom aan de slag met het zoeken van een oplossing op de vraag: Hoe kunnen ouders variaties in het opgroeien makkelijker verdragen, zodat er meer mentale ruimte is voor het kind en zorg terecht komt bij de gezinnen die het nodig hebben?

De bedachte oplossing is een interactief programma met een nieuwe, prikkelende manier van denken over denken genaamd Denkles. Het werd ontworpen samen met ouders en experts, en vindt zijn oorsprong in de metacognitieve therapie. Met behulp van theoretische denklessen en gedachte-experimenten leren ouders dat ze wel degelijk controle hebben over hun gedachten, en laten we ze ervaren dat ze hun aandacht kunnen verleggen van kwesties in hun hoofd naar hun kind.

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

Het concept is getest in een experiment waarbij ouders uit Utrecht in drie weken een interactief programma deelnamen. De belangrijkste onderdelen uit Denkles (denklessen, wekelijkse test en experimenten) zijn gesimuleerd met spraakmemo’s, afbeeldingen en aantrekkelijke teksten in een whatsapp bot. Gedurende 3 weken kregen 14 ouders van jonge kinderen om de 1 of 2 dagen een onderdeel uit het Denkles programma toegestuurd. Zo onderzocht het ontwerpteam wat het effect van Denkles kan zijn op ouders. Hebben zij door het gebruik van Denkles meer beschikbare aandacht voor hun gezin?

De test liet zien dat er potentie is voor deze oplossing:

  • 60% van de deelnemers ziet dat het experiment een positief effect heeft op hun mentale ruimte;
  • 85% van de deelnemers gemotiveerd is om het experiment af te ronden;
  • 85% van de deelnemers heeft behoefte heeft om de oplossing te downloaden in de toekomst.

 

waar ben je nu mee bezig?

Uiteindelijk wil de Krijtclub met Denkles ervoor zorgen dat ouders onzekerheden rondom het ouderschap beter kunnen verdragen en daardoor minder gebruik zullen maken van zorg. Of we de druk op de zorg gaan verlagen kunnen we met dit (relatief korte) experiment niet bepalen. Het doel van dit experiment was om te kijken wat het effect was op het individu en of zij dit effect ook ervaarden. Dat heeft dit experiment bevestigd. Om iets over dit maatschappelijke effect te kunnen zeggen is meer tijd en onderzoek nodig.

Voor verdere verkenning loopt er op dit moment een haalbaarheidscheck met het doel om een advies te kunnen geven over of en hoe de oplossing Denkles verder kan worden ontwikkeld en wat daarvoor nodig is.