ongeremd4

Ongeremd ontwikkelt out-of-the-box oplossingen, zoals de rolstoelbank, om festivals toegankelijker te maken voor rolstoelgebruikers. Met deze innovatie verkleinen we het verschil tussen mensen met en zonder (mobiliteits)beperking.

ONTWERP #040 | gebalanceerd leven

Mobiele oplossingen
voor het
dagelijks leven

wie werkten er aan het project mee?

Ongeremd is een sociale onderneming bestaande uit vijf ontwerpers: Esmée Peters, Jan van Steenbergen, Jackey Koopmans, Rosa Huibers en Yara Roosendaal. Bij de ontwikkeling van de rolstoelbank hebben zij samengewerkt met zorghulpmiddelencentrum Vegro en HKU X. 

 
waar gaat het ontwerp over?

Ongeremd is een sociale onderneming bestaande uit vijf ontwerpers, die zich inzetten om het verschil tussen mensen met en zonder (mobiliteits)beperking zoveel mogelijk te verkleinen. Ze willen mensen met een beperking meer mogelijkheden geven om deel te nemen aan het maatschappelijke leven door oplossingen te bedenken waarmee deze doelgroep belemmeringen kan overwinnen. Hiervoor heeft Ongeremd onder andere de innovatieve rolstoelbank ontwikkeld, waarmee rolstoelgebruikers op gelijke hoogte kunnen communiceren met anderen. Met deze bank wil Ongeremd een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.

wat is er sindsdien mee gebeurD?

Sinds de oprichting van Ongeremd is er al veel bereikt. Een aantal ontwikkelingen die sindsdien zijn opgepakt:

– Onderzoek naar verbindingstechnieken, gebruiksvriendelijkheid en produceerbaarheid.
– Ontwikkeling van diverse prototypes.
– Gebruikerstesting van de prototypes op festivals en events.
– Ondersteuning vanuit financieringen, waaronder Innofest en SIA Take-off.

Er zijn ook zaken die nog niet zijn opgepakt. Ongeremd is bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe samenwerkingen zodat zij hun product sneller en effectiever op de markt kunnen brengen.

waar ben je nu mee bezig?

Ongeremd is helaas gestopt met het ontwikkelen van de rolstoelbank omdat het niet gelukt is om het product met de gewenste kwaliteit en prijs op de markt te brengen. Wel staan we open voor samenwerking met partners die de rolstoelbank verder willen ontwikkelen. Momenteel zijn we niet bezig met het ontwikkelen van andere producten.