De Health Hub Utrecht beoogt de komende jaren een sterke publiek-private netwerkorganisatie te worden, waarin marktwaarde  en maatschappelijk belang gelijk op kunnen gaan. Zo wordt doelbewust via de Economic Board Utrecht contact gezocht met het bedrijfsleven in binnen- en buitenland.

START UP KLIMAAT

Ook is er een beginnende samenwerking met Startup Utrecht, incubator Utrecht Inc en het ‘fast forward’ programma U Zelf voor startende ondernemers op het gebied rondom zelfmanagement. Veel van de ontmoetingen van de Health Hub Utrecht vinden plaats bij de JIM (JaarBeurs Innovation Mile), een broedplaats voor nieuwe ‘Healthy Urban Living’ bedrijven op de 6e verdieping van het Beatrix gebouw, pal naast Utrecht Centraal.

U10 en PROVINCIE

 
Health Hub Utrecht is een regiobrede beweging, die waar mogelijk ook verbindingen legt met andere regio’s. In het samenwerkingsverband U10 werken inmiddels 12 gemeenten uit de Utrechtse regio samen, onder andere via de bestuurstafel  ‘gezonde en inclusieve regio’. De U10-gemeenten willen voor hun inwoners een gezonde regio Utrecht zijn, waar iedereen zo gezond mogelijk is en mee kan doen en waar grote verschillen in gezonde levensverwachting zijn verdwenen. Onderwerpen op de bestuurstafel zijn: 
 • Citydeal Health Hub
 • Samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten
 • Integratie nieuwkomers
 • Doelgroepenvervoer
 • Experimenten met werk en inkomen
 • Sociale-krachtmonitor
 • Sport en bewegen
 • Welzijn en bewegen op recept
 • Wonen en zorg 

‘Ook de provincie Utrecht is aangesloten bij de Health Hub Utrecht, met name vanuit het onderwerp ‘gezonde leefomgeving’. Via innovaties in de fysieke leefomgeving wil de provincie inwoners aanmoedigen zich gezonder te gedragen.

NIEUWE AANPAK

Het gerenommeerde Rathenau instituut geeft aan dat er nieuwe organisatievormen en werkwijzen nodig zijn om missie-gedreven innovatiebeleid succesvol te maken, zoals:

 • maatschappelijke inbedding als uitgangspunt nemen, dat kan bijvoorbeeld in de
 • vorm van ondersteuning van living labs of soortgelijke initiatieven waarin
  vertegenwoordigers van alle inbeddingsaspecten worden betrokken;
 • nieuwe markten creëren en cross-sectoraal werken;
 • ruimte geven aan overheden om te experimenteren en risico’s te nemen;
 • wendbaar en flexibel zijn, om snel in te spelen op veranderende omstandigheden;
 • een platform creëren voor coördinatie en verbinding tussen de verschillende betrokken partijen en initiatieven om meer focus en massa te realiseren.
 
De Health Hub Utrecht is zich daar zeer van bewust en wil koploper zijn in het organiseren van die nieuwe samenwerkingsvormen en werkwijzen. Vandaar dat voor Fase 1 (Samen Starten) is gekozen voor het model van een zelfsturende netwerkorganisatie, die uitgaat van een ‘coalition of the willing’.
 

HHU UPDATEHET LAATSTE NIEUWS UIT EN ROND HET HEALTH HUB UTRECHT NETWERK

WIL JE OOK OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN WAT ER SPEELT BIJ DE HEALTH HUB UTRECHT PARTNERS? ABONNEER JE DAN OP ONZE TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF