IMG_5259

De samenwerkende partners in het innovatie ecosysteem Health Hub Utrecht zijn een eerste leergang ‘Samen Leren Transformeren’ begonnen om professionals binnen hun organisaties de kans te geven om transdisciplinair te werken aan zowel praktisch toepasbare oplossingen als systeemverbeteringen op de lange termijn.

Health Hub Utrecht start leergang ‘samen leren transformeren’ voor professionals van aangesloten partnerorganisaties

nieuwsbericht 23 maart 2022

Aan leergang 2022 nemen ruim dertig professionals deel in een programma, dat inhoudelijk aansluit op de Health Hub Utrecht focusgebieden: Wijkgerichte Preventie, Digitale Transformatie en Aantrekkelijke Arbeidsmarkt.

 
co-creatie essentieel voor realiseren regionale ambities

John Taks, voorzitter Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis opende de leergang 2022 afgelopen dinsdag met een oproep tot verregaande samenwerking in de regio:

‘Ik geloof erg in de samenwerking en de ambities van de Health Hub Utrecht, omdat we alleen maar samen met de burgers en met alle welzijns-, gezondheids-, gemeentelijke, wetenschappelijke en onderwijspartijen welzijn en gezondheid kunnen bevorderen. De zorgwereld is complex geworden en wij kunnen en willen het als Diakonessenhuis niet alleen, maar wel in co-creatie met de inwoners en anderen. Om samen een gezonde toekomst tegemoet te gaan in een prachtige regio’.

 
ontwikkeling van een ‘community of practice’

Via de leergang Samen Leren Transformeren, geeft Health Hub Utrecht verder vorm aan de Health Hub Academy: een ‘community of practice’, waarin nieuwe verbindingen, heldere (toekomst)scenario’s en verrassende roadmaps voor de regio tot stand komen. In de programma’s van de Health Hub Academy draait het dan ook met name om het goed en snel kunnen schakelen tussen bestuurlijke ambities, regionale opgaven en concrete projecten in de organisatie of wijk.

Jetse van Oosten, hoofddocent van de leergang Samen Leren Transformeren 2022, stelt het als volgt: ‘Dat wat werkelijk van waarde is, laat zich vaak niet in lijstjes of cijfers vangen. Het laat zich niet goed plannen of controleren. Het laat zich wel kennen, of beter gezegd beleven en ervaren. Het is op basis van die momenten dat we nieuwe keuzes kunnen maken, het leven in een andere richting durven te sturen’.

Het programma biedt een mix van inspirerende sprekers uit Utrechtse en landelijke kennis- en praktijkorganisaties, zoals Sjoerd Hardeman (UU/Rabobank), Tabo Goudswaard (Sociaal Creatieve Raad), Floortje Scheepers (UMC Utrecht), Ella van Lingen (Reinaerde) en Merel Visse (Universiteit van Humanistiek). Verder wordt in het programma gebruik gemaakt van creatieve methodes zoals ‘social denken’ en biedt het ruimte voor reflectie op de rollen die de deelnemende professionals spelen binnen hun eigen organisaties.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht