Binnen Health Hub Utrecht weten mensen elkaar steeds beter te vinden. We helpen om de kennismaking wat te versnellen door zo nu en dan een collega met een interessant verhaal over zijn of haar werk voor te stellen. Health Hub Utrecht gaat even buurten en ‘doet een bakkie’. Deze keer ontmoeten we zorgden GGDrU-teammanager Peter Boonstra

.“Ik geloof niet zo in de ideale baan, meer in een omgeving waarin mensen zich welkom voelen en hun talent gezien wordt. Van daaruit kunnen ze weer verder gaan.”

op de koffie bij peter boonstra, GGDrU

Midden in de coronapandemie zorgden GGDrU-teammanager Peter Boonstra en zijn collega’s voor een flinke toename van opleidingsplaatsen bij hun organisatie. Centraal stond: studenten bij GGDrU moeten zo veel mogelijk een afspiegeling van de maatschappij zijn. “Ik geloof niet zo in de ideale baan, meer in een omgeving waarin mensen zich welkom voelen en hun talent gezien wordt. Van daaruit kunnen ze weer verder gaan.”

Peter Boonstra
Leeftijd: 57 jaar
Woont: in Houten en kent in de regio letterlijk de weg (liefst op de fiets)
Anders gaan doen door coronapandemie? Voorheen: meer planmatig werken en op details. Nu: versnellen en nog meer delen en coachen.

iNSPIREREND EN EIGENTIJDS OPLEIDEN

Op welk deel van zijn werk is Peter Boonstra het meest trots? “Op het vergroten van de diversiteit en inclusie binnen onze organisatie. Vandaag had ik een gesprek met een Syrische vrouw van 57 die een werkervaringsplaats zocht. Van tevoren zei ik tegen mijn collega ‘Linksom of rechtsom, die plaats komt er, onafhankelijk van het gesprek’.”

Vier jaar geleden vroeg Peter Boonstra, die als verpleegkundige en teammanager ook mede verantwoordelijk is voor opleidingsplaatsen bij de GGDrU, zich af: “Zijn wij wel van alle inwoners? Een afspiegeling? Dat werd confronterend. Onze gemiddelde werknemer is een blanke vrouw, 45-plus en hbo of academisch opgeleid.”

Hij startte met een aantal collega’s een programma voor jonge mensen en statushouders.
“Daarvoor had ik drie opleidingsplaatsen nodig voor verpleegkundigen. Nou, daar moest ik mee leuren! Dat leuren wilden we niet meer. Daarom hield ik een enquête onder directe collega’s: hoeveel procent van onze formatie moet opleidingsplaats zijn, als lerende organisatie? Drie, vijf of tien? ‘Tien procent’ was de vrijwel unanieme uitkomst. Met onze 750 medewerkers waren dat dus 75 plaatsen.”

Een jaar later had GGDrU een eigen leeromgeving waarin aankomende professionals werden gecoacht en waarin ze productie draaiden. Er werden wo-ers, hbo-ers en mbo-ers aangetrokken. “Toen hadden we de eerste verpleegkundige met een hoofddoekje, nou …. En als ik nu kijk welke studenten er allemaal rondlopen, fantastisch! We gaan die kleurrijke afspiegeling zijn.”

Met partner Wijksupport in de wijk Kanaleneiland startte Peter een traject om studenten aan mbo2 een opleidingsniveau dat weinig perspectief biedt – als ‘steward publieke gezondheid’ in te zetten.
Door corona kwam alles in een stroomversnelling. “Voor die twintig jongeren in het traject in Kanaleneiland bestond corona niet. Ook op de locatie werden de regels slecht nageleefd. Ze werden door hbo-verpleegkundestudenten opgeleid tot ‘preventiemedewerker’, leerden wat corona met je gezondheid doet en hoe je dat voorkomt. Vervolgens kregen ze een betaalde baan in de vaccinatiestraten en mobiele teststraten van de GGD. Daar leerden ze mensen aan te spreken op de coronaregels en werkten ze in één keer samen met verpleegkundigen, artsen en coördinatoren. Dat doet wat met je, verschillenen verdwijnen, je maakt deel uit van een team. De meeste studenten van die eerste lichting stroomden door in een baan als zorgmedewerker, naar een vervolgopleiding of werken nog in een vaccinatiestraat.”

Het ging snel met het opleidingstraject: in 2018 leidde GGDrU in totaal vier mbo4-studenten op, acht hbo verpleegkundigen en 24 coassistenten. In 2021 werden dat vijftig mbo2- en dertig mbo4-studenten, vijftig hbo-verpleegkundestudenten en 150 coassistenten.

Studenten ontwikkelen en verzorgen samen de werving en voorlichting voor de nieuwe lichting. “Zo zijn we toegankelijker en gaan we die afspiegeling van de maatschappij zijn. En wanneer collega’s een nieuwe activiteit ontwikkelen, bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne over een infectieziekte, dan vragen we ‘Heb je de professionals in opleiding al geïncludeerd?’. Met andere woorden, je doet niets zonder die vraag te hebben beantwoord.”

“Een andere regel is ‘stalken mag’. Als je als student iets nodig hebt of wil weten van een ander dan ga je door met bellen tot je een antwoord hebt. De gedachte erachter is dat als je iets wilt bereiken, je net zo lang doorgaat tot je hebt wat je nodig hebt. Veel jonge mensen in opleiding nemen een ondergeschikte positie aan. Dat is niet het startpunt, vind ik. We denken vaak dat het om geld gaat, maar als men door de directeur welkom wordt geheten en toegang heeft tot dingen die men niet verwacht dan gaan in één keer de registers veel meer open bij degene die komt leren. Nou, dat wil je toch? Je wil toch dat iemand kan bloeien? Ook voor de Syrische vrouw met een werkervaringsplaats gaat hier de rode loper uit.”

“Er is altijd wat te leren, ook voor mensen die moeite hebben om hun talent te benutten of niet gezien worden. Ons principe is ‘Doe gewoon mee en van daaruit ga je groeien’. Daar hebben we alle vertrouwen in. Er is schaarste in ons zorgsysteem en we slagen er nog steeds onvoldoende in om jongeren daarin te activeren of te verbinden. Dus dat vind ik nog steeds een heel mooie opgave.”

 

HOE IS HET NU POST-CORONA?

Onze uitgangspunten en ambities hebben door Corona een extra boost gekregen en staan nog steeds. Het is een uitdaging om die ambitie vast te houden en weer mogelijkheden te creëren.
Dat doen we graag met studenten en partners in de regio. De verbinding met Utrechtzorg en Health Hub draagt daaraan zeker bij. Opleiden doen we immers samen!

HOE BEREIK JE STUDENTEN EN ANDERE INWONERS VAN DE REGIO?

“De helft heeft altijd tijd en aandacht en gaat meteen op pad. De andere helft wil eerst zien, dan geloven. Door contact te zoeken en aan te sluiten bij vragen en ideeën van degenen met wie je contact wil krijg je samen eigenaarschap. Daarin kun je kennis en vooral ook het plezier delen.”

HOE KUNNEN HHU-PARTNERS BIJDRAGEN AAN JULLIE WERK?

“Door te denken in mogelijkheden. Door meer onvoorwaardelijk voor pilots en startups te gaan. Ik vind dat we veel te lang stil staan bij ‘Hoe moet dat dan?’, ‘Is het wel concreet genoeg?’.”

WAT KUNNEN HHU-PARTNERS AAN GGDRU VRAGEN?

“We hebben een heel netwerk van 750 medewerkers. Met een goede hulpvraag kun je veel support krijgen die ons relatief weinig moeite kost. Neem gewoon contact op. De koffie of thee staat klaar!”

Wil je meer weten? Peter Boonstra is bereikbaar via 06-28101850.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht