COVID-19 heeft nog eens extra expliciet gemaakt, wat we natuurlijk eigenlijk al lang wisten. Onze (collectieve) gezondheid is het grootste goed wat we hebben als samenleving. Health is wealth, in alle opzichten. En dat betekent dat we nooit tevreden mogen zijn met een status quo. Onze samenleving is in beweging en beleid en uitvoering zijn volgend. Er is meer nodig. 

het partner-netwerk van de health hub utrecht

Management is de dingen goed doen, Leiderschap is de goede dingen doen

De partners in de Health Hub Utrecht onderkennen dit, niet in de laatste plaats omdat ook zij zelf als mens onderdeel uitmaken van dezelfde samenleving, en in hun werk de schrijnende gezondheidsverschillen ervaren.

Zij hebben naar elkaar de intentie uitgesproken om het belang van hun individuele organisatie nevengeschikt te maken aan het gezamenlijke belang van een gezond en gelukkig Utrecht in 2030.

Op deze manier wordt het regionale profiel van Utrecht ook sterker en zal het zichtbaarder en herkenbaarder worden in binnen- en buitenland. Health Hub Utrecht beoogt hiermee ondersteunend te zijn aan een versnelling in het aantrekken van talent en middelen, het versnellen van publiek-private samenwerkingen en het waar nodig suggesties te kunnen doen voor het (tijdelijk) aanpassen van wet- en regelgeving. Health Hub Utrecht opereert hierbij overigens liever vanuit een coöperatief dan vanuit een concurrerend perspectief. Met andere woorden: liever met Utrecht dan van Utrecht. 

Aangezien sterke ambities soms de neiging hebben om oorspronkelijke uitgangspunten en afgesproken processen te overschaduwen, hebben de partners naar elkaar een aantal samenwerkingsprincipes op aanpak en omgang expliciet benoemd. 

Als het gaat over initiatieven die de Health Hub Utrecht partners in verschillende coalities opstarten en tot uitvoer willen brengen dan zijn die gebaseerd op de volgende waarden:

 • Mensgericht: De eindgebruiker (inwoner/patiënt/consument) staat altijd centraal. 
 • Missie gedreven: In 2030 zijn gezondheid en geluk voor iedere Utrechter bereikbaar.
 • Publiek-privaat: Maatschappij en economie zijn twee kanten van dezelfde munt. 
 • Zelfsturend: Vanuit de kennis en kunde van alle partners wordt de koers bepaald. Niet iedereen hoeft overal aan mee te doen.
 • Regio breed: Huis, Straat, Wijk, Dorp, Stad en Provincie dragen allemaal hun steentje bij.
 • Design bewust: Goed ontworpen producten, diensten, processen zijn aantrekkelijk en maken het verschil.

Als het gaat over de processen die de Health Hub Utrecht partners gezamenlijk in gang zetten om te komen tot projecten, dan gelden de volgende spelregels:

 • Het geheel is meer dan de som der delen: alle partners zien de meerwaarde van samenwerking naast uiteraard een eigen verantwoordelijkheid. 
 • Vrijheid in verbondenheid: innovatie en creativiteit kunnen overal ontstaan, maar met elkaar delen en afstemmen is cruciaal.
 • Samen uit, samen thuis: deelname brengt actieve betrokkenheid met zich mee, en zoveel mogelijk collegiale steun waar nodig.
 • Transparant in alles: op alle betrokken organisatieniveaus en naar alle betrokken partijen worden gemaakte keuzes in koers helder toegelicht.
 • Delen, durven, doen: Kennis en kunde worden uitgewisseld om van elkaar te leren. Trots op en nieuwsgierig naar de ander is de norm. En woorden worden omgezet in daden. 
 • Lachen mag: als we niet kunnen relativeren op zijn tijd, dan is de kans op verkrampen groot en halen we misschien de eindstreep niet.

HEALTH HUB UTRECHT FOUNDING PARTNERS

Gemeente Utrecht

Gemeente De Bilt

Gemeente Nieuwegein

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Vijfheerenlanden

Gemeente Wijk bij Duurstede

Gemeente Zeist

Provincie Utrecht

Universiteit Utrecht

Hogeschool Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

ROC Midden Nederland 

MBO Utrecht

UMC Utrecht

Sint Antonius Ziekenhuis

Diakonessenhuis

UtrechtZorg

Saltro

Reinaerde

Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht

Lokalis

De Rijnhoven

Careyn

Huisartsen Utrecht Stad

Axion Continu

Koos Utrecht

Raedelijn

Altrecht

Creatieve Coalitie voor Gezondheid

HHU UPDATEHET LAATSTE NIEUWS UIT EN ROND HET HEALTH HUB UTRECHT NETWERK

WIL JE OOK OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN WAT ER SPEELT BIJ DE HEALTH HUB UTRECHT PARTNERS? ABONNEER JE DAN OP ONZE TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF