location-detail

“Als een organisatie eenmaal weet dat betrokkenheid van inwoners meerwaarde heeft, wordt participatie steeds vanzelfsprekender.”

Samenvatting

Health Hub Utrecht wil dat elke Utrechter in 2030 gezond en gelukkig is. Dat lukt niet zonder inbreng en betrokkenheid van inwoners en/of cliënten. Maar hoe betrek je deze? 

 

Op verzoek van Health Hub Utrecht maakten PGOsupport en service design bureau Ideate een inventarisatie van het Utrechtse participatieandschap. Organisaties in Health Hub Utrecht werken op uiteenlopende manieren aan participatie. 

 

Ook leven er onzekerheden en misvattingen: “Als je inwoners betrekt wordt het altijd complexer” of “Hoe weet je dat je de juiste en voldoende mensen hebt betrokken?” Er is een kloof tussen wat professionele organisaties als doel hebben gesteld en die van georganiseerde inwoners. Inwoners hebben behoeften die breder zijn dan waar een organisatie zich op richt. Hier ontstaat een mismatch in doelen.

 

Vervolgens startten Ideate en PGO-support een pilotserie van drie participatie-ateliers met de regionale partners om concrete stappen maken in inwonerparticipatie. Deelnemers werden professioneel gecoacht en leerden met elkaar.

RESULTATEN

Onder verschillende regionale inwoner- en patiëntenorganisaties maakten de partners een inventarisatie omtrent participatiebehoeften. De uitkomsten van deze inventarisatie staan in een ‘doorklikbaar participatielandschap’.

Daarna werden partijen uit Health Hub Utrecht uitgenodigd om met elkaar te leren over inwonerparticipatie in een serie van drie participatieateliers. Deelnemers werden gecoacht door experts in de door hun aangedragen projecten en hielpen elkaar verder op weg.
Voor deze ateliers zijn draaiboeken en presentaties opgesteld. In drie artikelen delen de projectpartners hun ervaringen en tips.

Tijdens het HealthHubUtrecht-programma in DutchDesignWeek2021 waren inwonerparticipatie en de Participatieateliers programmaonderdeel. De partners in Health Hub Utrecht hebben het perspectief van de inwoner als uitgangspunt in hun visie en missie opgenomen. In gezamenlijke projecten is dit eveneens de leidraad.

wat zeggen de betrokkenen?

het participatie landschap

presentatie
PARTICIPATIE-ATELIER 1

presentatie
PARTICIPATIE-ATELIER 2

presentatie
PARTICIPATIE-ATELIER 3

draaiboek
PARTICIPATIE-ATELIER 1

draaiboek
PARTICIPATIE-ATELIER 2

draaiboek
PARTICIPATIE-ATELIER 3