De Health Hub Utrecht beweging is gebouwd op de pijlers van praktijk, beleid, kennis, ontwerp, ondernemen en gebruik. Binnen elk van deze pijlers worden beleid en uitvoering in verschillende gremia en tafels steeds meer getoetst aan en gestroomlijnd met de gemeenschappelijke Health Hub Utrecht visie, missie en ambitie.

het netwerk van de health hub utrecht

HEALTH HUB UTRECHT is de stuwende kracht die partners in de regio richting geeft voor gezamenlijk beleid en uitvoering

Health Hub Utrecht kent een breed netwerk van ‘founding’ partners en samenwerkende organisaties binnen praktijk en uitvoering, beleid en bestuur, onderzoek en onderwijs, ontwerpen en innovatie, starten en ondernemen en participatie en gebruik. Ook wordt het strategisch denken en operationeel doen van de aangesloten organisaties in diverse gremia en aan verschillende tafels steeds meer getoetst aan en gestroomlijnd met de gemeenschappelijke Health Hub Utrecht visie, missie en ambitie.