activi

Structurele veranderingen zijn alleen mogelijk door in onderling vertrouwen te werken aan het voldoen van alle systeem-randvoorwaarden, die ervoor moeten zorgen dat goede intenties en plannen ook werkelijkheid worden. Samen groots denken en doen is daarbij cruciaal. Maar er kunnen ook al praktisch meters gemaakt worden door alle reeds beschikbare kennis en kunde rondom de meest herkenbare dageljkse activiteiten te bundelen. Samen met inwoners en bedrijfsleven kunnen dan ‘living lab oplossingen’ getest worden en bij succes worden opgeschaald. Beide invalshoeken vind je terug in het HHU Menu!

HET MENU van de health hub utrecht

EEN LANGE TERMIJN FOCUS OP WIJKGERICHTE PREVENTIE, DIGITALE TRANSFORMATIE EN EEN AANTREKKELIJKE ARBEIDSMARKT. PLUS EEN 'LAB VAN ALLEDAG' VOOR DIRECTE ONDERSTEUNING VAN INWONERS BIJ HUN DAGELIJKSE LEVEN.

SAMEN MET INWONERS MAKEN WE PREVENTIE IN DE WIJK ONZE EERSTE PRIORITEIT

  • Dit doen we door in te zetten op een kansrijke start voor alle Utrechtse kinderen. Zeker in de eerste duizend dagen. Want een goed begin is cruciaal voor het verloop van je verdere leven.
  • Dit doen we door de krachten te bundelen om zo lang mogelijk gelukkig en gezond te leven in de eigen vertrouwde thuissituatie. En zo ook de kwaliteit van het leven op oudere leeftijd te verhogen.
  • Dit doen we door te werken aan een gezonde werk- en leefomgeving. Waar genoeg groen en ruimte om te spelen, sporten en bewegen een gezonde leefstijl stimuleren voor iedereen.

samen met gebruikers zetten we nu versneld door met digitalisering

  • Dit doen we door samen met inwoners en professionals te onderzoeken of het mogelijk is om één digitale werkplek voor je gezondheid te maken, die zo veilig en prettig mogelijk in gebruik is.
  • Dit doen we door aan de achterkant’ alle systemen die gebruikt worden door ziekenhuizen, zorginstellingen en gemeentes steeds beter op elkaar te laten aansluiten. Wat niet makkelijk is, maar wel moet.
  • Dit doen we door slimmer gebruik te maken van de vele kennis en data die we hebben in Utrecht. Zodat we makkelijker en sneller tot oplossingen komen waar iedereen ook echt wat aan heeft.

SAMEN MET collega’s zorgen we voor een aantrekkelijke arbeidsmarkt

  • Dit doen we door waar mogelijk schotten tussen onze eigen organisaties weg te halen. Zodat we sneller van elkaar kunnen leren hoe we beter en prettiger kunnen werken met elkaar.
  • Dit doen we door met alle opleidingen in Utrecht nieuwe opleidingen te starten die beter aansluiten bij de vraag naar nieuwe vaardigheden en bij de beleving van studenten.
  • Dit doen we door met al onze organisaties te kijken waar we als één regionale werkgever kunnen optreden. Om zo geld te besparen voor gezondheid en geluk van alle Utrechters in 2030.

een living lab van alledag voor innovatie samen met de ontwerpsector, het bedrijfsleven en inwoners natuurlijk

Health Hub Utrecht streeft er verder naar om ook samen met  de ontwerpindustrie, het bedrijfsleven en inwoner- en patientenplatforms het dagelijkse leven in elke levensfase zo vorm te geven dat alle inwoners een goede gezondheid ervaren en zo gelijkwaardig mogelijk profiteren van de welvaartsgroei in de regio.

Uitgangspunt hierbij is om inwoners zoveel mogelijk regie op hun leven en hun gezondheid (terug) te geven, zodat zij van jong tot oud actief en vitaal deel kunnen nemen aan het dagelijkse leven.

Dit betekent een brede, maar tegelijkertijd praktische  blik op gezondheid en geluk, waarbij het vermogen van inwoners om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met fysieke of mentale klachten, ziektes of beperkingen het uitgangspunt van denken en doen is.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht