health hub live

open gesprekken
rond de tafel

Tijdens het C*RE The SYSTEM-programma, georganiseerd op Dutch Design Week 2019, kwamen een aantal grote thema’s bovendrijven die de moeite van het verdiepen verder waard waren. Health Hub Utrecht-vertegenwoordigers uit de praktijk van zorg en welzijn, maar ook beleidsmakers, onderzoekers, ontwerpers, ondernemers en natuurlijk eindgebruikers gingen daarom van 2 tot en met 6 november het open gesprek aan.

 

Over waarom preventie geen modewoord mag worden. Over hoe we het beste participatie kunnen organiseren. Of onze opleidingen wel afgestemd zijn op de toekomst. Hoe we de stijging van zorgkosten kunnen afvlakken en wat we kunnen doen aan de veerkracht van ons allen, juist nu.

 

De gesprekken werden live uitgezonden vanuit Kanaal30 in de nieuwe Utrechtse wijk Merwede.

Corona veilig, dus zonder publiek en aan de speciale Health Hub Utrecht tafel.

thema 1 | preventie

Hoe geven we preventie topprioriteit? Voorkomen is beter dan genezen. Maar is preventie geen modewoord aan het worden? Komt er ooit nog een regionaal preventiefonds? En hoe zit het met de gezonde leefstijl interventie?

 

thema 2 | participatie

Hoe willen we participatie verankeren? De burger in de regiestoel over zijn eigen leven? Kan dat wel? En wil die dat wel? En durven de zorgaanbieders eigenlijk wel op gelijke voet te opereren met hun afnemers?

 

thema 3 | opleidingen

Hoe maken we opleidingen holistischer? Zijn onze curricula nog wel van deze tijd? Wordt er wel multi-disciplinair genoeg opgeleid? En waar is de verbinding met de wijk en de straat nou eigenlijk echt van de grond gekomen?

 

thema 4 | zorgkosten

Hoe gaan we zorgkosten afvlakken? Nu 8 miljard, straks 17 miljard in de regio en gewoon niet meer te betalen. Met verregaande triage (zelfs zonder corona) aan de poort. Is ‘Flatten the Money Curve’ vanaf nu het enige gezonde devies?

 

thema 5 | veerkracht

Hoe blijven we veerkracht stimuleren? Hoe blijven we overeind in deze bizarre tijden? Als professional en als mens?

Kunnen en mogen we nog meer van onszelf en de ander verwachten? 

 

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht