innovatie-ontbijt

health hub utrecht INNOVATIE ONTBIJT 14 juni 2023

Health Hub Utrecht, Gemeente Utrecht, ROM Utrecht en Utrechtzorg organiseren eerste innovatie-ontbijt

Gemeente Utrecht, ROM Utrecht en Utrechtzorg organiseerden tijdens de Dutch Health Week een innovatie-ontbijt, onder de vlag van de Health Hub Utrecht. De bijeenkomst bracht ongeveer 50 deelnemers samen uit het brede veld van Zorg & Welzijn die zich bezighouden met werkdrukverlagende zorgtechnologie. In deze eerste sessie werd gebrainstormd over de vraag: hoe kunnen we in de regio (nog) beter samenwerken om de innovatie te helpen versnellen?

De ochtend begon met een presentatie van Marc Kalf (ROM) over U-Forward, het open innovatieplatform van de regio Utrecht. Vervolgens werden de deelnemers, onder leiding van ontwerpbureau Greenberry, gevraagd om in groepen drie vraagstukken op te schrijven die spelen bij instellingen rond het thema ‘werkdruk verlagen’. Voor het belangrijkste vraagstuk werd bepaald welke rol het bedrijfsleven met innovatie hierin kan spelen en welke drie acties er moeten worden ondernomen om samenwerking tussen het bedrijfsleven en instellingen ook echt te realiseren. Vanuit de hele zaal kwamen levendige gesprekken en discussies tot gang en werden er inspirerende ideeën gedeeld.

Dit innovatie-ontbijt was tevens het begin van een reeks: vanaf september zal er maandelijks een innovatie-ontbijt zijn. Elke editie zal door een andere organisatie worden georganiseerd, waarbij de ‘bestek-trophee’ wordt doorgegeven aan de volgende host.

Wil jij ook aanwezig zijn bij het volgende innovatie-ontbijt? Mail dan naar Marc Kalf om je aan te melden: marc@romutrechtregion.nl.

 
innovatie-ontbijt19
innovatie-ontbijt24
innovatie-ontbijt18
innovatie-ontbijt12
innovatie-ontbijt21

Foto’s: Jos van Hummelen, ROM Utrecht region