Door het volgen van de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus , worden er momenteel geen fysiek bijeenkomsten georganiseerd door de Health Hub Academy. In plaats daarvan worden via deze website steeds meer informatieve, inspiratieve en innovatieve inzichten vanuit het netwerk (en soms daarbuiten) onder het motto ‘Health Hub Utrecht Zoomt In’ gedeeld. 

health hub zoomt in logo

ONTMOETEN, DELEN EN ONTDEKKEN DOOR HET JAAR HEEN

 

 Health Hub Academy is een doorlopend programma, waarin ontmoetingen tussen HHU professionals worden georganiseerd (ontmoeten), bundeling plaats vindt van de vele kennis en kunde die aanwezig is binnen HHU (delen) en via design thinking en co-creatie methodieken gezocht wordt naar een impactvol HHU aanbod voor alle Utrechters in hun dagelijkse bestaan en in elke levensfase (ontdekken). Het zo lang mogelijk zelf regie houden op fysiek, mentaal, maatschappelijk en sociaal vlak staat daarbij centraal.

De drie Health Hub innovatie coalities Wijkgerichte Preventie, Digitale Transformatie en Aantrekkelijke Arbeidsmarkt worden door de Health Hub Academy versterkt en programmering vindt plaats in overleg met de partijen in de coalities. Door de Health Hub Academy wordt het netwerk vergroot en verstevigd, ontstaat een buitenboordmotor voor inhoudelijke samenwerking en een platform waardoor HHU nationaal en internationaal nog zichtbaarder wordt.

SAMEN VORMGEVEN AAN DE ZORG VAN MORGEN

Health Hub Academy is met name bedoeld voor de professionals, die dagelijks in de praktijk van gezondheidszorg en welzijn werken, maar ook voor de  aanjagers van en verantwoordelijken voor innovatie (product, dienst, organisatie en systeem) die op strategisch niveau bij de HHU partners aan de slag zijn.

Deelnemers leren via de Health Hub Academy meer vanuit gezamenlijke kracht te werken, daardoor beter aan te sluiten bij wensen en behoeften van eindgebruikers in de regio en zo impactvollere interventies en aanbod te ontwikkelen. Tegelijkertijd worden betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie vergroot en wordt inzicht verkregen in design thinking methodieken en vormen van co-creatie. 

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht