Sad lonely senior lady suffering from migraine
Magnetic resonance
patient-getting-a-brain-pet-scan-nuclear-medicine--YA4U4KU
health hub zoomt in logo

Gjilke Keuning | Co-host Health Hub Utrecht Live Cast 'veerkracht'

Waarom mag preventie geen modewoord worden? Hoe kunnen we participatie het beste organiseren? Zijn onze opleidingen wel afgestemd op de toekomst? Hoe kunnen we de stijgende zorgkosten doen afvlakken? En hoe kunnen we onze veerkracht vergroten, juist nu? Die vragen stonden in de week van 2 november centraal tijdens de Health Hub Utrecht Live Casts. Live vanuit Kanaal30 in Utrecht gingen allerlei partijen met elkaar in gesprek over deze belangrijke thema’s. Ook schoof er iedere dag een co-host aan om samen met presentator Walter Amerika de gesprekken in goede banen te leiden. Hoe kijken zij terug op de uitzendingen? Health Hub Utrecht praat nog even met ze na. Deze keer: co-host Gjilke Keuning over het thema ‘veerkracht’.

Gjilke Keuning

Gjilke Keuning is Kennis Connector bij U CREATE en curator van de ‘Chronic Health – Happily Ever After?’-expositie van de Embassy of Health. Samen met een gezelschap van consortium partners houdt Gjilke zich rond de Dutch design Week al een aantal jaar bezig met de toekomst van onze gezondheid en geluk.

Hoe kijkt u terug op het co-hostschap?

Het thema ‘veerkracht’ is een breed begrip. We hebben het ook over gezondheid in de brede zin van het woord gehad, dus niet alleen fysieke gezondheid, maar ook het mentale en sociale aspect ervan en over het willen meedoen. Dat maakte het boeiend. Maar juist omdat het zo’n breed begrip is, was het lastig om te sturen.

Aan tafel constateerden we dat juist in wijken, die bekend staan als probleemwijken, de onderlinge verbondenheid en cohesie heel krachtig kunnen zijn. Dus als je het gevoel hebt dat je het niet van de beleidmakers moet hebben als het gaat om ondersteuning, dan zijn de sterke onderlinge connecties in de gemixte wijken misschien wel veel veerkrachtiger dan wij denken. Dat was een mooie constatering.’

De live cast ging over het thema ‘veerkracht’. Op welke manier heeft u hiermee te maken?

‘Dit jaar hadden we met ‘Happily Ever After’ een thema dat over veerkracht ging. Wat kunnen we leren van deze coronaperiode? Hoe zien we de toekomst van onze gezondheid voor ons?’

Hoe kijkt u tegen het thema aan?

Veerkracht is voor mij dat mensen optimistisch kunnen blijven. Dat ze in staat zijn om problemen te herkennen en ook vertrouwen hebben problemen aan te kunnen pakken. Die twee eigenschappen zitten in de mens, maar zitten ze ook in systemen? Ben je als organisatie in staat om optimistisch vooruit te blijven kijken? Ook als je niet weet hoe de weg naar verandering eruit ziet?

Je kan veerkracht ook opvatten als een soort weerbaarheid en voor jezelf op kunnen komen. Ook wordt veerkracht weleens uitgelegd als een kracht die je in je hebt en waar je altijd op terug kunt vallen. Dat zijn weer heel andere benaderingen. Daarom ben ik zelf nog aan het zoeken naar waar die veerkracht nou echt in zit.’

Heeft u nieuwe inzichten opgedaan tijdens de live cast?

‘Scholen proberen hun studenten op te voeden met het idee van vitaal burgerschap. Dat vertelde Alex Jansen, zelf verbonden aan het vitaliteitslab van ROC Midden-Nederland, aan tafel. Vanuit hun eigen vakgebied wordt studenten geleerd goed om hun heen te kijken en breder te kijken dan de eigen discipline. De school leert hen ook die veerkracht in hunzelf te herkennen. Dat is geen vast onderdeel van onderwijs, dus dat zouden we echt anders kunnen organiseren. Mensen zouden veel vaker verleid kunnen worden om een eigen pad uit te stippelen, eigen keuzes te maken, zonder dat anderen alles voor ze inkleuren.

Aan tafel viel ook een aantal keer het woord ‘geluk’. Het thema geluk roept regelmatig weerstand op. Geluk zou een luxe-artikel zijn dat maar voor een aantal mensen is weggelegd. Maar Carin Cuijpers van de Geluks BV benadrukte dat geluk juist ook omgaan met tegenslagen is. Het in harmonie proberen om te gaan met het leven, yin en yang. Binnen de Health Hub kunnen we dat meer met elkaar bespreken. Bijvoorbeeld: hoe krijg je met elkaar helder wat je voor een ander kunt betekenen? In ieder geval niet voor een ander invullen maar met elkaar in gesprek blijven gaan.’

Bekijk hier de hele aflevering over veerkracht:

 

Hoe nu verder met dit thema?

Ik denk dat we binnen het grote thema veerkracht toch kunnen constateren waar het laaghangende fruit is. Waar gaat het al heel goed? En hoe kun je meer op veerkracht aansturen? Op het individuele niveau, wijkniveau en misschien wel op organisatieniveau. Uiteindelijk moet het hele systeem het thema veerkracht gaan dragen als je echt een kanteling wil bereiken. Van praten naar doen, dat wordt de volgende stap.’

Hier kunt u alle livecasts terugkijken.