Wat begon als een City Deal op papier ontwikkelt zich nu in een hoog tempo als een dynamische regio-alliantie op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers weten elkaar steeds beter en sneller te vinden door middel van de netwerkorganisatie Health Hub Utrecht. Een samenwerking, waarin de vier ontwerpcriteria ‘efficiëntie, effectiviteit, empathie en ethiek’ elkaar in balans houden bij het vormgeven van de innovatieve zorg van morgen. 

Met maar één doel: gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven voor iedereen bereikbaar te maken. En zodoende alle inwoners zo gelijkwaardig mogelijk te laten profiteren van de welvaartsgroei in de Utrechtse regio.

SENSE OF URGENCY

De sense of urgency in de regio wordt steeds groter door het ontstaan van ernstige knelpunten in de dienstverlening. We zien nu schrijnende voorbeelden in de geboortezorg, maar ook al in de ambulance- en spoedzorg. Alleen door als partners in de Health Hub Utrecht samen in te zetten op preventie, innovatie in digitale gezondheidstechnologie en een aanpak op het arbeidsmarktvraagstuk, kunnen we in 2030 gezondheid en geluk bereikbaar maken voor iedere Utrechter.

SENSE OF OPPORTUNITY

De sense of opportunity zit in de combinatie van de economisch uitermate sterke positie van de Utrechtse regio in de gezondheidssector, de focus op menswetenschappen, een sterke digitale creatieve industrie en de centrale ligging. Zowel nationaal als internationaal biedt dit een enorme kans om via Health Hub Utrecht organisaties, bedrijven, talent en onderzoeksmiddelen aan te trekken en het fundament van een in alle opzichten gezonde Utrechtse regio te versterken.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht