dsBuffer.bmp-1-6
health hub zoomt in logo

GLI | De gecombineerde leefstijl interventie van stichtse vecht

In de gemeente Stichtse Vecht wordt al sinds 2019 de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor buurtbewoners met een slechte leefstijl georganiseerd. Voor deze buurtbewoners zijn er sportcoaches en activiteiten beschikbaar gesteld om hen te helpen gezonder te leven.

Hetty Veneklaas

Wethouder Hetty Veneklaas uit de gemeente Stichtse Vecht houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs, jeugdhulp, welzijn, sport en Wmo. Naast haar normale werkzaamheden richt Hetty zich specifiek op de buurtbewoners die een slechte leefstijl hebben. Denk hierbij aan drank- en drugsgebruik, overgewicht en weinig bewegen. Zij is nauw betrokken bij de GLI en geeft ons een inzicht in het project.

De Gecombineerde Leefstijl Interventie is voornamelijk bedoeld voor volwassenen met een BMI-waarde van 25 of hoger. In dit geval is er een groot risico op hart- en vaatziekten of diabetes. Deelnemers van de GLI krijgen daarom advies en begeleiding over gezonde voeding. Ze krijgen tips hoe zij betere eetgewoontes kunnen aannemen, hoe zij gezond kunnen bewegen en hoe dit past in hun dagelijks leven. Het doel hiervan is om een gedragsverandering te realiseren en hiermee het percentage overgewicht te laten dalen. 

Met partners vanuit de U10 en Health Hub Utrecht is er het afgelopen jaar geïnventariseerd wat er vanuit ieders rol nodig is om de GLI goed in te voeren voor inwoners. Ook werd er gekeken naar wat er verder nodig is om de inwoners uit de doelgroep te helpen bewegen. 

Hetty Veneklaas legt in de volgende video uit waarom zij de GLI zo belangrijk vindt binnen de gemeente Stichtse Vecht:

Wanneer men deelneemt aan zo’n interventie, gaat hij/zij een traject in van twee jaar, dat bestaat uit twee fases;

De eerste fase van de GLI  is de ‘behandelfase‘. Hierin vinden daadwerkelijk de interventies plaats, bestaande uit coachgesprekken en activiteiten. Deze fase bestaat uit 12 behandelingen, gedurende 12 maanden.
Na de ‘behandelfase’, vindt de ‘onderhoudsfase‘ plaats. Hierin gaan de behandelingen nog steeds maandelijks door, maar wordt er vooral goed in de gaten gehouden of de interventies goed worden toegepast door de deelnemers. Er worden met de behandelcoach afspraken gemaakt om te gaan bewegen. Alleen, of in het gezelschap van andere deelnemers. Het bewegen zal er dan voor zorgen dat er resultaten worden geboekt.

'' Wij doen er als organisatie uiteraard alles aan om de mensen te kunnen helpen. Maar allereerst zal toch écht de motivatie en de wilskracht vanuit uzelf moeten komen. Dat is het allerbelangrijkste. ''

De behandelingen en coachgesprekken van de Gecombineerde Leefstijl Interventie vallen onder de basisverzekering. De huisarts verwijst door naar de GLI en daar kunnen de deelnemers kosteloos gebruik van maken. Het traject wordt dus door de verzekeraar betaald. Uiteraard is de eigen inzet en motivatie nog steeds het allerbelangrijkste. Ook eventuele inschrijvingskosten voor sportclubs zullen zelf bekostigd moeten worden. Maar de GLI biedt genoeg mogelijkheden om met zo min mogelijk kosten het traject van twee jaar te kunnen volgen. Zo blijft het laagdrempelig voor iedereen om deel te kunnen nemen en kan het meeste succes behaald worden.

De partners van de Health Hub Utrecht zijn al vanaf 2018 samen aan het werk om de GLI op te laten nemen in de basisverzekering. Onder deze partners vallen onder andere zorgverzekeraar Het Zilveren Kruis, de Hogeschool Utrecht, het RIVM en de eerstelijns medewerkers zoals huisartsen en opleidingen uit alle U-16 gemeenten. Samen hebben zij onlangs een document opgeleverd met diverse wetenswaardigheden, tips en tricks over de Gecombineerde Leefstijl Interventie. 
Inmiddels zijn er al veel positieve berichten vanuit huisartsen en betrokkenen van dit project en dat stemt Hetty heel hoopvol. Er is uiteraard nog een grote slag te slaan in het betrekken van meer huisartsen en partijen om de GLI te laten blijven groeien, maar vooralsnog zijn zij zeer goed op weg, vertelt Hetty. 

Zie ook…

Met projecten zoals de Gecombineerde Leefstijl Interventie krijgt Utrecht weer veel innovatieve ideeën om te werken aan een betere en gezondere toekomst voor haar inwoners.