Het Drugs Doeboek van Eva van Brummelen is een doeboek met quizzen en spelletjes zoals de meeste van ons zullen kennen uit onze jeugd, maar dan over drugs. Het ‘volwassen’ onderwerp drugs wordt bespreekbaar gemaakt in deze ‘kinderlijke’ vorm. Het nodigt daarmee uit om op een speelse en interactieve manier na te denken over drugsgebruik en de bijbehorende stigma’s.

future health design

drugs doeboek
voor iedereen

wie werkten er aan het project mee?

Het Drugs Doeboek is ontworpen door Eva van Brummelen. Eva van Brummelen is een illustrator.

 
waar gaat het ontwerp over?

Het Drugs Doeboek daagt de lezer uit om op een speelse manier na te denken over drugsgebruik. Dit wordt gedaan vanuit het ‘harm reduction’ principe. Harm reduction is een vorm van drugsbeleid die streeft naar het terugdringen van negatieve gezondheids-, sociale en economische effecten van het gebruik van drugs, zonder per definitie het gebruik zelf terug te dringen. Het veiliger maken van drugsgebruik en alles dat daarbij komt kijken staat dus centraal en niet zozeer het afstraffen.

 
wat is er sindsdien mee gebeurD?

Het boek is verkrijgbaar in boekhandel ‘van Pampus’ in Amsterdam, ook is het te bestellen op mijn Instagram: @eva.van.brummelen. 

 
waar ben je nu mee bezig?

Ik hoop het boek ook bij andere instanties te kunnen verkopen.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht