Veranderingen in de zorg leidden jaren geleden tot sluiting van verzorgingstehuis Tolsteeg. Met het oog op de toenemende eenzaamheid en tekort aan betaalbare woningen was augustus 2015 het begin van de Saffier; een woongemeenschap, waar ouderen, studenten en starters gezamelijk wonen. De ‘jonkies’ en ‘ouchies’ zoals je dat op z’n Utrégs zegt, onder één dak. Al tekenend laat ilustrator Myrthe van Heerwaarden ons kennis maken met deze waardevolle plek.

future health design

samen onder één
Utregs dak

wie werkten er aan het project mee?

De krant zou natuurlijk niet tot stand zijn gekomen zonder de bewoners van de Saffier. Daarbij horende Kaffeetaria, Huiskamer van de Wijk Hoograven en Stichting Welzijn Saffier.

Deze reportage is gemaakt met steun van het initiatievenfonds Gemeente Utrecht (Zuid)

 
waar gaat het ontwerp over?

De Saffier in beeld, jonkies en ouchies onder één dak is een getekende journalistieke krant waarin illustrator Myrthe van Heerwaarden al tekenend en kletsend deze waardevolle woongemeenschap gelegen in de wijk Tolsteeg in beeld heeft gebracht.

Veranderingen in de zorg leidden jaren geleden tot sluiting van voormalig verzorgingstehuis Tolsteeg. Met het oog op het toen al groeiende tekort aan betaalbare woningen en toenemende eenzaamheid gaf Gemeente Utrecht de ontheffing op de maatschappelijke bestemming op, om deze gedurende tien jaar om te zetten in een woonbestemming.
Augustus 2015 was het begin van deze waardevolle woongemeenschap, waar ouderen, studenten, starters en bijzondere doelgroepen gezamenlijk wonen. De ‘jonkies’ en ‘ouchies’ zoals je dat op z’n Utrégs zegt, onder één dak. De jaren vliegen voorbij en zo komt het eind van deze tien jaar in beeld. Hoe ziet de toekomst van de Saffier eruit? Blijft deze waardevolle plek bestaan? Vragen waar nog geen antwoorden op zijn. Maar één ding is zeker en dat is dat we een plek zoals de Saffier moeten koesteren.

De Saffier is veel meer dan enkel een plek om te wonen. Een woonvorm waarbij bewoners, jong en oud, zich gezien en gehoord voelen.

 
wat is er sindsdien mee gebeurD?

Na de HKU Eindexposure 2023 was het werk in Kaffeetaria, het café in de Saffier gevestigd, te vinden en konden (wijk)bewoners een exemplaar van de krant bemachtigen. De krant is ook te vinden in verschillende punten in de wijk Tolsteeg/Hoograven, zoals het Buurcentrum Goylaan, Wijkbureau Zuid en Bibliotheek Hoograven.

Op dit moment hangt het werk in de Kamer van de Wethouder van Cultuur in het Stadskantoor Gemeente Utrecht om vervolgens in het Klokgebouw van de Dutch Design Week te exposeren.

 
waar ben je nu mee bezig?

Op dit moment staan er verschillende exposities binnen en buiten de wijk op de planning om meer mensen bewust te maken van het bestaan van de Saffier en de waarde van deze woonvorm. Daarnaast ben ik bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden binnen getekende journalistiek en staat er een nieuw getekend journalistiek project in een andere wijk in Utrecht op de planning. Daarnaast woon ik nu zelf in de Saffier, zit ik daar wekelijks achter de receptie en ga ik nog steeds maandelijks naar de bingo!

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht