Het innovatie-ecosysteem Health Hub Utrecht organiseert een inspirerende ‘showcase’ van 100 vernieuwende ontwerpen voor gezondheid en geluk. In de afgelopen jaren zijn deze door designers en kunstenaars bedacht en vaak ook uitgevoerd. Deze ‘future health designs’ worden tot eind oktober gepresenteerd op verschillende momenten en via diverse on- en offline tentoonstellingen. Zo worden van 14 tot en met 17 juni twintig ontwerpen getoond op grote billboards in de Jaarbeurs Utrecht en op Utrecht CS. Dit valt samen met de Dutch Health Week: een bundeling van een aantal beurzen rondom gezondheid. 

Later in het jaar, tijdens de Utrecht Science Week worden op 6 oktober(de dag van de gezondheid) een aantal ontwerpen ook ‘live’ getoond op diverse locaties in de stad. De Future Health Expo vindt mede plaats in het licht van Utrecht 900, waarbij de stad het jubileum van haar stadsrechten viert en de blik vooruit richt op de toekomst. Alle 100 ontwerpen zijn het komende half jaar ook te zien op de website van Health Hub Utrecht.

Health Hub Utrecht presenteert inspirerend overzicht van ontwerpen voor gezondheid

nieuwsbericht 14 juni 2022

Inbreng van designers in gezondheidszorg van de toekomst cruciaal

Innovatie in de wereld van zorg en welzijn staat volgens Health Hub Utrecht nog te vaak alleen in het teken van efficiëntie en effectiviteit. Empathie en ethiek worden meestal niet als kernbegrippen meegenomen in het proces, terwijl ze de kans op innovatiesucces sterk vergroten. Of zoals curator van de Future Health Expo 2022 Alain Dujardin (creatief directeur van digital agency Greenberry) het verwoordt: “Als je samen met inwoners of patiënten praktisch vormgeeft aan gezondheid en geluk in alle fases van hun leven, is de kans veel groter dat zij de vernieuwing ook daadwerkelijk inpassen in hun dagelijkse leven. De ontwerpen laten stuk-voor-stuk wat empathie, verbeeldingskracht en gedragsverandering kunnen betekenen voor gezondheid nu en in de toekomst.”

 

health hub utrecht partner in embassy of health

Health Hub Utrecht is een vaste partner in de zogenaamde Embassy of Health, één van de World Design Embassies van de Dutch Design Foundation, waarin met name maatschappelijke transities centraal staan. Mede door deze samenwerking en door het voortbouwen op de netwerken van Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Hogeschool Utrecht werkt Health Hub Utrecht aan een steeds sterkere band met de wereld van kunst, design en media. Ook het partnerschap met de Creatieve Coalitie voor Gezondheid (een samenwerking van creatieve ontwerpbureaus die zich richten op zorg en welzijn) draagt hieraan bij.

 

het innovatie-ecosysteem voor brede gezondheid

De dertig aangesloten partners bij Health Hub Utrecht hebben de ambitie om gezondheid en geluk voor alle Utrechters in 2030 bereikbaar te maken door in te zetten op brede welvaart en kansengelijkheid voor iedereen. Zo willen zij de bestaande gezondheidsverschillen steeds verder verkleinen. Ook positioneren de partners Utrecht nationaal en internationaal nog steviger als dé metropoolregio voor brede gezondheid. Bestuurlijk trekkers van het netwerk Margriet Schneider (voorzitter UMC Utrecht) en Eelco Eerenberg (wethouder Utrecht) zijn er duidelijk over: “Samen is echt beter. We hebben zoveel medische, sociale, ruimtelijke en economische kennis en kunde in onze regio, die moeten we nú bundelen om gezondheid en geluk voor alle inwoners in onze regio ook waar te kunnen maken in de toekomst.”

 

support en samenwerking

De Future Health Expo 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Utrecht, World Design Embassies/Dutch Design Foundation, Hogeschool voor de Kusten Utrecht, Jaarbeurs, Dutch Health Hub, Utrecht Science Park en de Creatieve Coalitie voor Gezondheid