future health expo 2o22

ONTWERPEN VOOR
Gelukkig oud worden

Van oudere jongere tot vitaal grijs. Nederland raakt meer en meer op ’leeftijd’. maar wat zegt die leeftijd eigenlijk? natuurlijk het lichaam knarst en piept bij tijd en wijle, maar zolang de geest scherp blijft kunnen we steeds langer mee. Daar moeten we zelf wel wat voor doen, maar ook bij geholpen worden. met nieuwe ontwerpen en innovatieve technologie om zoveel mogelijk te blijven bewegen natuurlijk, actief te zijn in sociale netwerken of anders met medicijngebruik om te gaan.