Hollandse Luchten is een project over burgerwetenschap en het meten van de leefomgeving met sensortechnologie. Ons doel is om met behulp van burgerwetenschap een context te creëren waarin bewoners, overheden, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving. Het is tegelijkertijd een onderzoekproject, hoe kunnen we het verbeteren van de fysieke leefomgeving mogelijk maken? In Hollandse Luchten zijn we begonnen met het onderdeel luchtkwaliteit. 

ONTWERP #093 | groener spelen en recreëren

samen meten aan een
gezonde leefomgeving

wie werkten er aan het project mee?

Het project is een opdracht van de provincie Noord-Holland, uitgevoerd in samenwerking met haar partners Waag Futurelab, het RIVM, GGD Amsterdam, TNO en Smart City Haarlem. 

Maar Hollandse Luchten is vooral een project van de leden: de burgerwetenschappers in meetgroepen door heel Noord-Holland. Deze groepen worden geleid door Hollandse Helden, betrokken vrijwilligers die ons helpen met hun lokale netwerk en kennis. De leden stellen meetvragen en proberen die met behulp van de sensortechnologie te beantwoorden. 

 

waar gaat het ontwerp over?

Hollandse Luchten is een project over burgerwetenschap en het meten van de leefomgeving met sensortechnologie. Ons doel is om met behulp van burgerwetenschap een context te creëren waarin bewoners, overheden, experts en bedrijfsleven samen kennis opbouwen, dialoog voeren en handelingsperspectieven verbeteren voor een gezonde fysieke leefomgeving. Het is tegelijkertijd een onderzoekproject, hoe kunnen we het verbeteren van de fysieke leefomgeving mogelijk maken? In Hollandse Luchten zijn we begonnen met het onderdeel luchtkwaliteit. 

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

Het project is in 2019 begonnen als pilot in IJmond, Zaanstad en Amsterdam Buiksloterham. In 2022 is het project afgerond in Buiksloterham, maar opgeschaald in de IJmond en Zaanstad en gestart in Haarlem en de Gooi en Vechtstreek. Ook gebruiken we nieuwe sensoren, de eerste sensoren die Waag zelf ontwikkeld kunnen we helaas niet meer ondersteunen. Hierbij wordt de focus verlegd van het zelf in elkaar zetten van sensoren naar het dialoog voeren op basis van betrouwbare data. 

Een andere verandering voor de nieuwe start zijn de meetvragen: men wordt eigenaar van een vraag in plaats van een sensor. Zo krijgen we een beter verspreid netwerk, waarmee we tijdens georganiseerde data analyse sessies de vragen van leden kunnen beantwoorden. 

Alle data die in het project wordt verzameld is openbaar en alle bijeenkomsten zijn publiek beschikbaar. Iedereen kan dus met de burgerwetenschapsdata analyses uitvoeren. Het RIVM en de TNO nemen de data ook mee in hun modellen om de luchtkwaliteit te bepalen of voorspellen. Dit past bij het gedachtegoed van Waag waarin we toewerken naar een open internet. 

 

waar ben je nu mee bezig?

In Hollandse Luchten zijn we druk met de startfase van de nieuwe meetgroepen: we stellen samen meetvragen op en verdelen de nieuwe sensoren op basis van het meetplan. Begin volgend jaar volgen de eerste data analyse sessies en na een jaar meten reflecteren we op het proces.

Waag Futurelab zet het gedachtegoed achter Hollandse Luchten door in het Smart Citizen Lab: we openen de black box van technologie op basis van de public stack en werken aan slimme burgers in plaats van slimme steden. We werken aan open design, open hardware en open data. Met het Smart Citizen Lab werken we aan meer burgerwetenschapsprojecten o.a. over hittestress, waterkwaliteit en geluidsoverlast. 

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht