Schermafbeelding 2022-12-20 om 12.16.33

Co-creatie met ROC studenten en docenten

Het ROC Midden Nederland vraagt zich af: hoe kunnen we onze eigen gebouwen zo inrichten dat studenten en docenten dagelijks in aanraking komen met het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’? En hoe komen we samen met studenten op ideeën voor stellages in de ruimte?

ONTWERP #091 | beter leren en werken

positieve gezondheid in
het beroepsonderwijs

wie werkten er aan het project mee?

Docenten en studenten waren samen betrokken in verschillende co-creatiesessies die Ideate grondig had voorbereid.

 

waar gaat het ontwerp over?

Gezondheid in de brede zin van het woord omarmen en dit terug laten komen in het onderwijs van het ROC Midden Nederland.

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

Na de co-creatiesessies met studenten heeft Ideate de ideeën geanalyseerd. Docenten zijn vervolgens aan de slag gegaan met het verder uitwerken van de ideeën van studenten. Deze ideeën zijn uitgewerkt in concrete conceptschetsen.

 

waar ben je nu mee bezig?

Op dit moment wordt uitgezocht wat ervoor nodig is om de conceptschetsen in praktijk uit te voeren.