Met Ken.Mij dragen we bij aan een positieve oude dag. Ken.Mij is een methode en toolkit waarmee mensen met dementie en zorgprofessionals elkaar op creatieve wijze kunnen leren kennen. Kennisorganisatie Vilans en Studio Laura Koenen onderzoeken hoe visuele middelen en design-denken bij kunnen dragen in het bovenhalen van wensen en verlangens. Zodat jij jouw oude dag in kan richten zoals jij wilt; met jouw wensen en verlangens.

ONTWERP #090 | gelukkig oud worden

mensen met dementie
en verzorgers leren elkaar beter kennen

wie werkten er aan het project mee?

Het project is een initiatief van Vilans en Studio Laura Koenen. Er wordt met 10 verschillende zorgorganisaties aan dit project vormgegeven, zowel grote als kleine organisaties verspreid over het hele land. Het project is mogelijk gemaakt door het Stimuleringfonds Creatieve Industrie. 

 
waar gaat het ontwerp over?

Ken.Mij is een project waarbij gewerkt wordt aan het vormgeven van speculatieve ontwerpmethodieken om bij te dragen aan het bovenhalen van wensen en verlangens bij mensen met dementie. Dit door het stimuleren van design-denken in de ouderenzorg. De methode en toolkit zijn beide nog in ontwikkeling. Het verloop van het project beslaat drie fases. 

Gedurende de eerste fase van het project hebben we met zeven zorgorganisaties een eerste prototype van de Ken.Mij Toolkit getest. Hierbij zijn er drie spellen vormgegeven waarmee op vernieuwende wijze het gesprek tussen zorgprofessional en cliënt aangegaan kon worden. Middels de toolkit het gesprek voeren werd als positief ervaren. Er werd nog een drempel ervaren om vrij aan de slag te gaan met de creatieve middelen. De duurzame inzetbaarheid hiervan vroeg om een betere uitwerking. In de tweede fase van dit project hebben we dan ook meer gefocust op de ‘creative confidence’ van zorgprofessionals. Dit hebben we gedaan door een nieuw ontwerp met hen vorm te geven die nog beter inzetbaar is op de werkvloer. Het gaat hierbij om een toolkit waarmee op verschillende manieren zelf een spel vormgegeven kan worden. 

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

Ken.Mij is momenteel nog volop in ontwikkeling en beweging. Het traject heeft geleid tot mooie gesprekken waarbij nieuwe wensen en verlangens op tafel zijn gekomen, tot waardevolle inzichten en nieuwe samenwerkingen tussen het ontwerp-, onderwijs- en zorglandschap. In de laatste fase zullen we ons richten op kennisdeling, het leren werken met de methode en de vormgeving van de definitieve toolkit.

 

waar ben je nu mee bezig?

Studio Laura Koenen richt momenteel voornamelijk op projecten in de ouderenzorg. Naast Ken.Mij wordt er ook gewerkt aan Zie.Mij. Dit is een project waarbij er een spel wordt vormgegeven dat kan worden ingezet om in gesprek te gaan over uiterlijke verzorging. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vormgeven van tools om het gesprek over intimiteit aan te gaan in de ouderenzorg, zodat ook dit onderwerp bespreekbaarder wordt. Laura is tevens docent in het creatief mbo-onderwijs van SintLucas en coacht studenten van diverse opleidingen in hun ontwerpvraagstukken rondom ouderenzorg. Voor meer informatie: