Terminale kankerpatiënten worstelen naast hun ziekte vaak met een veelheid aan tegenstrijdige emoties. In het project ‘In Search of Stories’ onderzoekt het lectoraat performatieve maakprocessen van de HKU – samen met Amsterdam UMC, kunstenaars, geestelijk verzorgers en patiënten – hoe het ervaren en maken van kunst kan helpen bij het hervinden van zingeving in de laatste fase en bij het naderende einde van het leven.

ONTWERP #079 | waardig sterven

de kunst van
het laatste

verdere info volgt

wie werkten er aan het project mee?

Concept & design: Next Nature Network & Lisa Mandemaker, medische research: Dr. Guid Oei (Máxima Medical Centre) 

 
waar gaat het ontwerp over?

In de toekomst zouden couveuses kunnen worden vervangen door kunstmatige baarmoeders omdat ze de natuurlijke omgeving van een menselijke baarmoeder nabootsen. Maar hoe gaan die kunstmatige baarmoeders er dan uitzien? En hoe zouden we moeten reageren als zulke technologie bij onze culturele deur komt aankloppen? Tijdens de Dutch Design Week 2018, presenteerden we een speculatief ontwerp voor een kunstmatige baarmoeder in nauwe samenwerking met Máxima Medisch Centrum (MMC).

MMC zet stappen in het ontwikkelen van de eerste kunstmatige baarmoeder voor mensen om zo de overlevingskans van extreem vroeggeboren baby’s te kunnen vergoten in de periode van 24-28 weken. De overlevingskansen zijn in deze gevallen laag: 61% overlijdt met 24 weken en 43% met 25 weken. De baby’s die overleven hebben vaak chronische schade, zoals hersenschade, ademhalingsproblemen, onderontwikkeld netvlies en een kans op blindheid. “Elke week dat we we de groei van een 24 weken oude baby kunnen verlengen in een kunstmatige baarmoeder, vergroten we de kans op overleven met 18%”, volgens Guid Oei, hoogleraar en gynaecoloog in MMC. “Als we het kunnen uitbreiden tot 28 weken, dan is het grootste gevaar van prematuur overlijden waarschijnlijk geweken.”

 
wat is er sindsdien mee gebeurD?

In 2019 lanceerde Next Nature Network de expositie Reprodutopia rondom de toekomst van voortplanting. Maxima Medisch Centrum ontving in datzelfde jaar bijna 3 miljoen euro om hun medische onderzoek voort te zetten. Lisa Mandemaker kreeg een plek op de BBC 100 Women lijst voor haar bijdrage aan het ontwerp van het prototype waardoor de hele discussie rondom kunstmatige baarmoeders en wat dat zou kunnen betekenen voor de toekomst van vrouwen naar een internationaal niveau getild werd.

 
waar ben je nu mee bezig?

Momenteel werkt Lisa aan een vervolgproject over de kunstmatige baarmoeder als designer-inresidence bij DesignLab (Universiteit Twente). In dit project ligt de nadruk op de ethische uitdagingen van de technologie en de impact die het zou kunnen hebben op onze maatschappij. Zij werkt daarvoor samen met verschillende filosofen en ethici, human-tech relation experts en Responsible Futuring experts.

Foto Credits: Bram Saeys, Raymond Rutting