Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling. Om het belang hiervan aan ouders over te brengen werden vijf consultatiebureaus beweegstimulerend ingericht: met o.a. een vrolijk gekleurd hinkelpad en een beweegspiegel. Kinderen komen zo al bewegend binnen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Een goed begin om met elkaar over bewegen in gesprek te gaan. 

ONTWERP #077 | beter sporten en bewegen

bewegen doe je vanaf
de vroege start

wie werkten er aan het project mee?

Een initiatief van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Kenniscentrum Sport & Bewegen uitgevoerd door Panton – Ontwerpers voor de Zorg.

 

waar gaat het ontwerp over?

Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling. Zo heeft bewegen een positieve invloed op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren. Om bewegen goed aan te leren, is het nodig om kinderen vanuit hun fysieke en sociale omgeving te stimuleren om veel en gevarieerd te oefenen. Hier liggen kansen voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ ziet meer dan 95% van de kinderen van 0-4 jaar en richt zich op het gezond opgroeien van kinderen en jongeren.

In een pilot werden vijf consultatiebureaus beweegstimulerend ingericht: met o.a. een vrolijk gekleurd hinkelpad en een beweegspiegel. Kinderen komen door het beweegstimulerende ontwerp van de wachtruimte al bewegend binnen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Door dit beweeggedrag te zien, is het stellen van sommige vragen niet meer nodig. En door direct te benoemen wat je zag, heb je een mooi aanknopingspunt om met ouder en kind over bewegen in gesprek te gaan.

Ook werd er een inspiratiegids ontwikkeld waarmee JGZ-organisaties zelf aan de slag kunnen met het beweegstimulerend inrichten van hun locaties.

 

wat is er sindsdien mee gebeurD? 

Er was enorm veel animo van JGZ-organisaties om het stimuleren van gezond gedrag in de fysieke ruimte door te voeren. Ter inspiratie en ondersteuning van de consultatiebureaus zijn gratis stickers beschikbaar gesteld die gebruikt kunnen worden voor bij het aankleedkussen. Inmiddels hebben meer dan 900 stickers hun weg gevonden naar de consultatiebureaus!

 

waar ben je nu mee bezig?

Steeds meer JGZ-organisaties gaan aan de slag met het inrichten van een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Ook hebben wij recent contact gehad met een huisarts die enthousiast is over het project en de fysieke omgeving ook graag gezonder maakt. Al deze prachtige voorbeelden gaan we het komende jaar samenbrengen om zo nog meer mensen te inspireren.

Het stimuleren van gezondheid gaat op deze manier verder dan het voeren van gesprekken en het delen van informatie. Door de hele omgeving zo gezond mogelijk in te richten, dragen we met elkaar bij aan het laagdrempeliger maken van het gesprek over het nut en de noodzaak van bewegen. Ouders raken niet alleen geïnspireerd en gemotiveerd om hun kind meer te laten bewegen, maar ze hebben tijdens het wachten ook een gezellig en plezierig beweegmoment met hun kind!

Wil je meer weten over het beweeguitnodigend inrichten van jouw JGZ-locatie? Bekijk de tips op de website van het NCJ of neem contact op met Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl.

Werk je niet in de JGZ maar ben je wel benieuwd wat jij zou kunnen doen om jouw omgeving beweegvriendelijk te maken? In het kennisdossier ‘Beweegvriendelijke omgeving’ vind je tips en inspiratie om je verder te helpen.