In de toekomst zijn er te weinig zorgprofessionals om voor ouderen te zorgen. Ouderenzorgorganisaties kunnen dit niet oplossen. De samenleving moet een grote rol pakken ouderentoekomst. In ‘denkkamers’ met zorgorganisaties, ouderen en ontwerpers ontwikkelde belangenbehartiger voor de ouderenzorg ActiZ nieuwe zienswijzen. ‘Wat als we met ouderentoekomst omgaan als met water?’ Waar pluriformiteit van ouderen, wederkerigheid, gemeenschappen en acceptatie van de generatieomslag centraal staan?  

ONTWERP #072 | Gelukkig oud worden

wat kan de zorg leren van watermanagement

wie werkten er aan het project mee?
Actiz en Design Innovation Group.
 
waar gaat het ontwerp over?

Innovatie in de ouderenzorg.

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

Met het frame en de verschilende thema’s zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de leden van Actiz en in werkgroepen. Dit leverde nieuwe inzichten voor innovatie, invulling van arbeid en samenwerking met lokale organisaties. 

Daarnaast heeft Actiz twee social designers via What-if labs; studio Anne Ligtenberg en Social Rebels gevraagd om op het project door te borduren. Zij ontwierpen een buurtsafari (versterken lokale gemeenschappen) en een bingo-bond (wederkerigheid bevorderen). 

https://whatiflab.nl/social-design-biedt-een-nieuwe-blik-op-ouderenzorg/

 

waar ben je nu mee bezig?

Visie en strategietrajecten en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. De centrale vraag is; “is onze organisatie klaar voor de toekomst?”. En die toekomst vraagt iets heel anders gezien alle maatschappelijke opgaven.