Hoe kunnen mensen met een psychische aandoening beter herstellen in hun eigen wijk? Het rapport Over de Brug stelt dat ‘mensen met een psychische aandoening vaak wel in de samenleving verblijven, maar niet werkelijk meedoen. We moeten een stap extra zetten.’ Samen met bewoners met een psychische aandoening en lokale professionals hebben we onderzocht wat die extra stap kan zijn.

ONTWERP #063 | gebalanceerd leven

mentaal blijven meedoen in je eigen wijk

wie werkten er aan het project mee?

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Oostwest, Bureau James en GGz Centraal, en werd mogelijk gemaakt door Agis Innovatiefonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 
waar gaat het ontwerp over?

Bewoners van de Waterwijk in Lelystad hebben samen met ons en lokale professionals gewerkt aan een toekomstvisie met ontwerpideeën voor hun eigen wijk, op gebied van wonen, voorzieningen en openbare ruimte. Twee van deze ideeën zijn uitgevoerd en getest in pop-up vorm, waarbij de programmering door de bewoners zelf is verzorgd: een mobiele ontmoetingsplek, en een centrum voor mentale gezondheid voor iedereen genaamd Binnenstebuiten.

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

De pop-up installaties gaven een goede indruk van de potentie van de ideeën. Voor de bewoners met een psychische aandoening was het een kans om in contact te komen met hun wijk en met hun eigen initiatief een positieve bijdrage te leveren. De ontmoetingsplek heeft op verschillende plekken in de wijk gestaan, wat telkens weer andere gesprekken opleverde. Centrum Binnenstebuiten heeft proefgedraaid in de aula van een school in de wijk, met activiteiten voor volwassenen en kinderen op gebied van zingeving, creativiteit en expressie.

 

waar ben je nu mee bezig?

Het project wacht nu op een duurzame voortzetting met een vaste plek voor centrum Binnenstebuiten. Dit past in een breder programma voor de verbetering van de leefkwaliteit in de wijken in Lelystad Oost.

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht