Benzomoe is een kleurrijk doosje dat door de apotheek wordt meegegeven als mensen slaapmedicatie afhalen. In dit doosje, een ontwerp van Klaas-Jan Bolt in samenwerking met de Utrechtse Slaapcoalitie., zit een uitnodiging voor een gesprek over het slaappillengebruik. Veel mensen weten niet dat je met je apotheker kunt praten over je medicijngebruik. De mensen worden zo actief benaderd om samen te werken aan een persoonlijk plan om goed te functioneren zonder pillen.

ONTWERP #61 | GEZOND OPGROEIEN

ontpillen
voor je slaap

wie werkten er aan het project mee?

Aaltine Bakker, Mark Slager (beide Apotheek Orion uit Amersfoort) en Klaas Jan Bolt (Studio Sandman).

 
waar gaat het ontwerp over?

Aaltine: Als apothekersassistent lever je voor de tiende keer op een dag het doosje slaappillen af, rekent keurig af en wenst die persoon een hele fijne dag. En denkt: tot over 30 dagen. Ik ben 20 jaar werkzaam in de apotheek. Nog even terugkomend op die gedachten van die 30 dagen, deze groep slaapmiddel gebruikers hebben mij de afgelopen jaren heel veel contactmomenten aan de balie opgeleverd. Tijdens deze contactmomenten ging bij mij steeds meer het verlangen groeien om niet meer alleen die hele fijne dag te wensen, maar ook een fijne nachtrust en dan het liefst zonder slaapmiddelen natuurlijk. We weten allemaal wat er voor nare bijwerkingen aan deze tabletten zitten.

Misschien wel handig om gelijk te vertellen dat ik zeker niet de illusie heb om iedereen van de slaapmiddelen af te praten, maar wel tijdens deze vele contactmomenten (12 per jaar zo uit mijn hoofd gerekend) mensen bewuster te maken van het gebruik van deze middelen en om zo bij die misschien nu wel 300ste uitgifte te kunnen zeggen: Uw gezondheid staat bij ons voorop.

En zo werd vorig jaar Benzomoe geboren op een laagdrempelige, ludieke en persoonlijke manier het gesprek aangaan over slaapmiddelengebruik.

 
wat is er sindsdien mee gebeurD?

Klaas Jan: Bij de introductie draaide het vooral om het gedrag van mensen die slaapmedicatie gebruiken. We wilden weten: waaróm gebruik je die medicatie? Waar staat het voor? Welke associatie heb je met die pillen? Neem je het automatisch? Inmiddels zijn er meer apothekers die Benzomoe inzetten als laagdrempelige uitnodiging om over slaapmedicatie te praten. En bekend te maken dat dat kán met je apotheker. Daarnaast hebben we afgelopen najaar het Grote Anonieme Slaappillen Onderzoek uitgevoerd, om erachter te komen wat de drijfveren zijn van voorschrijvend artsen, gebruikers van medicatie en apothekers en apothekersassistenten.
We richten ons nu ook veel meer op de afbouwperiode. Zo ontwerpen we een Benzomoe Afbouwbox: op jouw manier afbouwen. Uiteraard op het afbouwschema dat je in samenwerking met jouw apotheker hebt opgesteld, maar dan mét de juiste ondersteuning. Dit is complex, maar maakt wel duidelijk dat iedereen uniek is en een eigen aanpak zou moeten krijgen om van de slaappillen af te komen.

 
waar ben je nu mee bezig?

De vergoedingsstructuur voor hulp bij afbouwen. Dat vergt weer een heel ander ontwerpproces: niet iedereen heeft belang bij minder gebruik. Het is een zoektocht om tot de juiste ondersteuning te komen, ook vanuit financieel oogpunt.