JPG_ GROOT BESTAND_ PORTRET-2
detail1
JPG_ GROOT BESTAND_ ANOMALY_OVERVIEW-2
Aan of uit? Licht en donker? Bestaan of niet bestaan? Anomaly symboliseert voor ontwerper Julia Hurks het proces van het begin van bestaan en de weg naar fysieke en mentale heling. In de installatie is elke kleine lichtstroom één nieuwe verbinding tussen wat het getraumatiseerde onbewuste brein verbindt met het bewuste. Anomaly maakt de beleving om in een tussenwereld te zitten tastbaar.

ONTWERP #055 | beter ontspannen en slapen

de weg naar
heling

wie werkten er aan het project mee?

In dit project heb ik dit werk voor mijzelf gemaakt. Mijn trauma psycholoog heeft mij geholpen en
inzicht gegeven. De personen om mij heen die betrokken geweest zijn geweest bij het trauma heb
ik benaderd en meegenomen in het proces. De glasblazerij bij de Universiteit Utrecht heeft dit werk
voor mij handgebaren.

 
waar gaat het ontwerp over?

Anomaly is voor mij het proces van het begin van bestaan, en de weg
naar fysieke en mentale heling. Het tastbaar maken van de beleving om in een tussenwereld te
zitten waar het leven op haar fragielst is, door de ogen van een pas geboren baby.
Elke kleine lichtstroom is één nieuwe verbinding tussen wat mijn getraumatiseerde onbewuste
brein verbind met mijn bewuste. Doormiddel van EMDR therapie heb ik duizenden lijntjes gemaakt
en omgezet in een stroming van licht in glas. Door al deze honderden verbindingen ontstaat er een
vorm die wonderlijk genoeg in haar geheel een nieuw balans vormt. Ik spreek een
gespreksonderwerp aan wat niet is uit te drukken in woorden. Een ervaring zo intens dat er geen
woorden voor zijn. Ik streef ernaar om de installatie ook in te zetten
bij het verwerken van bepaalde traumatische ervaringen of als steun, om on plaatsbare gevoelens
opnieuw een verbinding te geven.

Aan of uit?
Licht en donker,
Bestaan of niet bestaan,

Ik was nog maar net geboren, toen door een medische fout in het ziekenhuis, bijna mijn leven weer

was beëindigd.

Mijn lichaam, van mij of niet? Een onbeschrijfelijke pijn en slangen overal om mij en in mij. Pijn is

leven en ‘niets’ is dood. Door dit alles een stem, warm en diep.

Volg die stem die door deze chaos als een stroom loopt. Lichtflitsen, paars dan weer neigend
turquoise wit, omringt door reflectie. Licht impulsen stromen, ik raak het aan, Koud is het gevoel.

Koud is pijn, ik ben er nog.

wat is er sindsdien mee gebeurd?

De indrukken van de expositie HKU Exposure hebben bij mij even moeten landen. Er
waren veel mooie reacties op het werk vanuit verschillende personen met andere
achtergronden. Het viel mij op dat het werk op die expositie een plek was, wat mensen
samen bracht. ‘Als een magisch moment’.
In de week van 1 juli heb ik meegedaan aan een designtalk die georganiseerd werd door
HKU exposure. Afgelopen week ben ik uitgenodigd door het HKU om het werk ‘Anomaly’
ook te komen exposeren op de DutchDesign Week (DDW) van 22 oktober tot en met 30
oktober. Mijn ambitie is om het verhaal van dit werk verder te spreiden door onder andere
te exposeren en mogelijk om in samenwerking deze ontwerp techniek toe te passen over
het verhaal van een ander.

 
waar ben je nu mee bezig?

Op dit moment ben ik naast mijn ambitieuze plannen voor Anomaly, ook begonnen aan de
master opleiding Interior Architecture aan het HKU. Deze opleiding bied interessante
kennis om dit soort concepten en ontwerpen om te zetten naar de ruimte. Ik streef ernaar
om ook de werken die ik maak in verbinding te zetten met de ruimte om ons heen. Als
ontwerper verdiep ik mij ook in het vraagstuk: Hoe kan biodesign bijdragen aan een
duurzamere levensstijl op het gebied van mentaal, fysiek en omgeving?

 

Foto Credits: