Er zijn veel initiatieven om ouderen te ondersteunen in gezondheid en welzijn. Daarbij kennen al deze projecten telkens opnieuw een vraag die eruit springt. Hoe bereiken we nu de mensen die we willen bereiken? Movisie en Ideate hebben zich de ogenschijnlijk onmogelijke opdracht gegeven om hier één antwoord op te geven in de vorm van een poster.

ONTWERP #054 | prettiger leren en werken

ook professionals kunnen wel wat
hulp gebruiken

wie werkten er aan het project mee?

Ideate heeft dit project in opdracht van Movisie uitgevoerd. Daarnaast waren diverse welzijnsorganisaties betrokken. De poster is met welzijnswerkers getest.

 
waar gaat het ontwerp over?

Professionals ondersteunen in hun manier van werken. Enthousiaste professionals met de intentie om een doelgroep te bereiken handvatten geven hoe ze dit kunnen aanpakken.

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

De poster wordt nu gedeeld met uiteenlopende professionals. We krijgen positieve reacties. Ook zijn wij benieuwd naar hoe jij de poster zou kunnen inzetten in jouw projecten

 

waar ben je nu mee bezig?

Op dit moment is de ontwikkeling van de poster afgerond. In de toekomst hopen wij professionals breder te kunnen ondersteunen in de manier waarop zij werken als zij een specifieke doelgroep wensen te bereiken.