Wat als het delen van data  veilig kan gebeuren, en volledig tegen door jou vooraf gestelde condities? Zou je dan bereid zijn om je data delen? Dat is het gesprek dat op een ludieke wijze wordt gevoerd met de Data Donor Club.

ONTWERP #053 | Gebalanceerd leven

hoe gezond is het
je data te delen?

wie werkten er aan het project mee?

Om de Data Donor Club te realiseren, hebben we (De Reuringsdienst) met verschillende experts samengewerkt. In eerste instantie verschillende medewerkers vanuit de opdrachtgever, AMS-IX. Zij ontwikkelen de Data-Exchange en maakten ons wegwijs in de wereld van Data uitwisseling. Hun visie op de toekomst van data uitwisseling is de basis van het concept. Innovatiebureau Six Fingers dacht actief mee wat de essentie is van een Data Exchange en wat de kern van de boodschap is die we wilden overbrengen naar het publiek. Voor de technische uitwerking werkten we samen met ingenieursbureau Interactive Matter.

 
waar gaat het ontwerp over?

De Data Donor Club is een metafoor voor de Data Exchange die door AMS-IX wordt ontwikkeld. Omdat deze veel potentie heeft voor de (met name preventieve) zorgsector, zijn ze onderdeel van de Embassy of Health. Omdat het delen van data bij veel mensen een negatieve connotatie heeft, hebben zij ons gevraagd om het vanuit een ander perspectief te presenteren op de Dutch Design Week. Wat als het delen van data namelijk veilig kan gebeuren, en volledig tegen door jou vooraf gestelde condities? Zou je dan bereid zijn om je data delen? Dat is het gesprek dat wij op een ludieke wijze starten met de Data Donor Club.

 
wat is er sindsdien mee gebeurD?

De Amsterdam Data Exchange wordt op dit moment verder ontwikkeld bij AMS-IX. AMdEX zal een neutrale, onafhankelijke infrastructuur worden die organisaties de veilige basis biedt die zij nodig hebben om in een gecontroleerde omgeving op gegevens gebaseerde innovaties te ontwikkelen. AMdEX maakt een einde aan een veelvoorkomend probleem: veel organisaties willen hun gegevens graag delen, maar zien er vanaf omdat zij geen controle hebben over het latere gebruik ervan.

 

waar ben je nu mee bezig?

Onze naam ‘De Reuringsdienst’ zegt het eigenlijk al, wij maken weer ergens anders reuring. We zetten de boel in beweging. We brengen het gesprek op gang over lastige onderwerpen, net zoals we deden bij de Data Donor Club. We leggen nu bijvoorbeeld de laatste hand aan ‘De Veenmobiel’, een verplaatsbare interactieve installatie gebouwd op een aanhangwagen die door de provincie Friesland reist. Het laat de onderlinge wisselwerking zien tussen oppervlakte- en grondwater bij hoogteverschillen en bodemsoorten. Daarmee brengen we het gesprek op gang over de invloed van bodemdaling van laagveengebieden en de noodzaak om te komen tot een robuust watersysteem met meer ruimte voor water. In Vlissingen zijn we bezig met de bouw van een ‘Stuurhut’, midden op het stationsplein. De komende jaren wordt dit gebied volledig opnieuw ontwikkeld. Vanuit de Stuurhut zoeken we naar mogelijkheden om bewoners en ondernemers te faciliteren om hun dromen en ideeën te verwezenlijken binnen deze nieuwe inrichting.