Social designer Joost van Wijmen koppelde zin zijn project ENCOUNTER#8 jongeren aan ouderen. 14 weken lang ontmoetten zij elkaar in de Wilgenhof, een woon-zorglocatie van Vitalis. En kregen ze opdrachten om ervaringen, gedachten en leefwerelden in kaart te brengen. Er ontstonden vergelijkingen en inzichten in het leven van de ander. Tijdens de laatste ontmoeting werd gevraagd om van kleding te wisselen. Zo verplaatsen Miek en Mila zich letterlijk en figuurlijk in elkaar..

ONTWERP #047 | gelukkig oud worden

elkaar
dragen

wie werkten er aan het project mee?

ENCOUNTER#8 is een project van ontwerper Joost van Wijmen met als partners Vitalis Woonzorg Groep, Avans Hogeschool en Leyden Academy on Vitality and Ageing. Het project werd gesubsidieerd door Kunstloc Brabant (Impulsgelden), Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, DELA Fonds, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo,Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms

 
waar gaat het ontwerp over?

Wat kunnen we leren van elkaars levensloop? Dat is de centrale vraag binnen ENCOUNTER#8 Gedeeld Perspectief.

Samen met Vitalis Woonzorg Groep, Avans Hogeschool en Leyden Academy on Vitality and Ageing ontwikkelde social designer Joost van Wijmen ENCOUNTER#8, een reeks ontmoetingen tussen bewoners van Vitalis en studenten sociale studies van Avans. Een oudere werd gekoppeld aan een student. Veertien weken lang ontmoetten zij elkaar in de Wilgenhof, een woonzorglocatie. Iedere week ontvingen zij een opdracht waarbij zij de eigen of elkaars leefwereld in kaart brachten. Hierbij werd gebruik gemaakt van verschillende kunst- en designvormen. Allebei hetzelfde doen was het uitgangspunt. Zo werd bijvoorbeeld gevraagd om een week lang hun uitzicht te fotograferen, of moesten ze een dag lang het aantal meters zij afleggen noteren. Vervolgens reflecteerden zij samen op dit materiaal. Door hun levens te vergelijken en inzichten te delen, konden ze zich op een laagdrempelige maar onverwachte manier in elkaar verplaatsen.

‘De kracht van dit project zit in de ontmoetingen en activiteiten die leiden tot een kwetsbare dialoog. Zo ontstaat een genuanceerder beeld over oud worden en gezondheid. Bewoners worden als ervaringsdeskundige ingezet, de studenten betrokken en het ouder wordende lichaam bespreekbaar gemaakt, daar zit voor ons de meerwaarde’, aldus Maaike Mul, Coördinator Kunst & Cultuur Vitalis Woonzorg Groep.

 
wat is er sindsdien mee gebeurD?

Het project kreeg een vervolg in het project ENCOUNTER#9. Door verschillende partners en financiers werd gevraagd of we de ontworpen ‘methode’ ook konden opschalen, zodat in een volgend project méér ouderen en studenten bereikt konden worden. Ook was de vraag of Joost, als designer, een stap terug zou kunnen doen, zodat deelnemers en organisaties zélf het project konden runnen. Zo ontstond ENCOUNTER#9. Tijdens ENCOUNTER#9 werd het project in Eindhoven opgeschaald: er nam nu een grotere groep studenten HBO sociaal werk van Avans deel. Daarnaast werd het project uitgebreid naar Leiden, waar studenten MBO sociaal werk van MBO Rijnland en bezoekers van een ontmoetingscentrum van een Leidse zorgorganisatie deel gingen nemen aan het project.

 
waar ben je nu mee bezig?

De realisatie van ENCOUNTER#9 bleek uitdagend. De beoogde opbrengsten bleven aanvankelijk uit en werden soms vervangen door onverwachte bijvangsten. Inmiddels breng ik deze opbrengsten in kaart. Om te leren wat er beter kan of te duiden wat goed ging vroeg ik deelnemers hoe ze hun eigen bijdrage en rol binnen dit project hadden ervaren. Dit doe ik samen met onderzoekers van Leyden Academy on Vitality and Ageing, met het Practoraat CIV Welzijn & Zorg, dat onderdeel is van MBO Rijnland en het Lectoraat Performatieve Maakprocessen van de HKU. We werken naar een publicatie toe, zodat de bevindingen overdraagbaar worden aan andere professionals uit de zorg en design. 

 

 

Foto Credits: Jesse van de Valk, Joost van Wijmen, Nenah Gorissen

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de twee-wekelijkse update van Health Hub Utrecht