Met de Mixed Reality software ‘ HoloMoves’ van ontwerper joep jansen wordt de patient journey met behulp van hologrammen geoptimaliseerd. Zonder dat de patiënt het contact met de omgeving verliest, krijgt de patiënt informatie over het zorgtraject. Patiënten worden zo gemotiveerd om in beweging te komen. Holomoves zorgt hiermee voor intensievere zorg, vangt personeelstekort op en draagt bij aan sneller herstel.

ONTWERP #045 | Gebalanceerd leven

hologrammen
om te bewegen

Unknown-5
wie werkten er aan het project mee?

HoloMoves is gestart met de 4 founders in 2018. Dit zijn Winnie Meijer, Karin Valkenet, Tom Mensink en Joep Janssen. Met een team aan freelance developers hebben we de afgelopen 3,5 jaar hard gebouwd aan onze zorgapplicaties.

 
waar gaat het ontwerp over?

HoloMoves staat voor actieve en intensieve revalidatie. Door de patient met hologrammen te informeren en fysiek te activeren wordt revalidatie slimmer, leerzamer en leuker. De patient leert aan de hand van anatomische modellen hoe het lijf in elkaar zit en waarom bewegen zo belangrijk is herstel te bevorderen. Daarnaast zorgen actieve holografische mixed reality games voor motivatie voor en uitdagen van relevant beweeggedrag. In de therapie, maar ook op onbenutte momenten in de klinische zorg.

 
wat is er sindsdien mee gebeurD?

inmiddels werken we met onze applicaties bij verschillende ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en medische onderwijs instellingen. Het thema bewegen en educatie met hologrammen staat steeds centraal. Zo maken we niet alleen apps voor patienten maar ook voor zorgverleners om het leren in de zorgcontext leuker en efficiënter te maken. 

 
waar ben je nu mee bezig?

Verder uitbouwen van het aanbod op bovengenoemde thema waarin de therapeut / zorgverlener meer opties heeft om te beiden aan zijn/haar patiënt. Verder werken we aan de doorvertaling van onze software naar de 1e lijn en de thuisomgeving. Zo moet de patiënt straks niet alleen in de klinische setting met hologrammen kunnen werken, maar ook thuis, om zo zelfstandigheid en patient empowerment te optimaliseren. Dit sluit aan op de digitale zorgtransformatie waar de Juiste Zorg op de Juiste Plek centraal staat.

HoloMoves doet ook mee met de verkiezing van de Dutch Health Hub Innovation Award.