Bureau Ruimtekoers werkte samen met theatermakers Esther de Haas en Karlijn van Kruchten in opdracht van gemeente Arnhem aan het project Iedereen Wordt Mens. Daarmee onderzochten zij de effecten van cultuurdeelname op mensen die leven in een armoedesituatie, of zij die in een activeringstraject naar passend werk zitten.

Het resultaat was een prachtige film. Een tijdloos document waarmee we met de mensen die meededen een mooi verhaal lieten horen over een maatschappelijke norm die zij als dwingend ervaren. Dat verhaal maakten we bespreekbaar en daarmee reageerden we samen op het huidige hulpaanbod.

ONTWERP #043 | prettiger leren en werken

het Effect van cultuurdeelname
als je knel zit

wie werkten er aan het project mee? 
  • Inwoners van Arnhem
  • Theatermaker Karlijn van Kruchten
  • Theatermaker Esther de Haas
  • Theatermaker Maxime Schräder
  • Voedselbank Arnhem
  • Stichting 2Switch (de Arnhemse kringloopwinkel)
  • Gemeente Arnhem
  • Bureau Ruimtekoers
 
waar gaat het ontwerp over?

In 2021 werkte Bureau Ruimtekoers samen met theatermakers Esther de Haas en Karlijn van Kruchten in opdracht van gemeente Arnhem aan het project Iedereen Wordt Mens. Daarmee onderzochten zij de effecten van cultuurdeelname op mensen die leven in een armoedesituatie, of zij die in een activeringstraject naar passend werk zitten.

Het resultaat was een prachtige film. Een tijdloos document waarmee we met de mensen die meededen een mooi verhaal lieten horen over een maatschappelijke norm die zij als dwingend ervaren. Dat verhaal maakten we bespreekbaar en daarmee reageerden we samen op het huidige hulpaanbod.

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

De film is op verschillende plekken vertoond en gebruiken deze als een manier om in gesprek te gaan over vragen die gaan over ‘meedoen’, de norm die we onszelf en anderen opleggen, en zo is de film een manier om in gesprek te gaan over de rol die kunst en cultuur kunnen spelen bij het meedoen in deze situatie. Deze gesprekken en reflecties hebben geleid tot een nieuw plan dat we nu aan het ontwikkelen zijn.

 

waar ben je nu mee bezig?

Om de inzichten en successen van dit project verder te brengen gaan we verder! De komende periode, tot begin 2024, gaan we nieuwe stappen zetten. Iedereen Wordt Mens wordt samen met 2Switch en de gemeente Arnhem doorontwikkeld. We gaan weer samen met 2Switch en de medewerkers aan de slag en gaan vanuit die inzichten onderzoeken hoe cultuurdeelname structureel een plek kan krijgen binnen het hulpaanbod, zo bereiken we structureel meer mensen met deze projecten! Want, waar we achter kwamen tijdens het eerste project: door samen cultuur te maken konden de mensen die meededen zich sneller en dieper ontwikkelen.

Maxime Schräder en Karlijn van Kruchten gaan in de komende periode samen met medewerkers van 2Switch een theaterstuk maken. Door dat samen met de deelnemers, de medewerkers bij 2Switch, maar ook door de gemeente Arnhem en hulpverlenende instanties zoals Scalabor en Rijnstad te betrekken, gaan we bekijken hoe de inzichten die het maakproces opleveren een plek kunnen krijgen binnen het hulpverleningsaanbod.