Burn-out is een complex ziektebeeld en een groeiend probleem in onze samenleving. Numinous is ontwikkeld als aansprekend communicatiemiddel om mensen met een burn-out en/of stressklachten te helpen. Numinous maakt de hartslag voelbaar door middel van biofeedback: gebruikers ervaren hun hartslag als trillingen in de bol. Numinous maakt bewust alleen gebruik van ervaringsfeedback en geen cijfers en waarden.

ONTWERP #037 | beter ontspannen en slapen

biofeedback om stress beter de baas te zijn

wie werkten er aan het project mee?

Deze tool voor patiënten die lijden aan burn-out klachten is ontwikkeld door Stefanie Bonte (’90) in co-creatie met patienten en verschillende therapeuten. Stefanie is van oorsprong scenograaf. In 2014 werd zij zelf getroffen door een intense burn-out waardoor ze haar carrière heroverwoog. Door esthetiek en theatrale elementen toe te voegen in ontworpen ervaringen en ruimtes – in zowel proces als resultaat – gelooft zij dat ontwerpen in co-creatie de toekomst is van het creëren van een meer empathische, duurzame en plezierigere wereld.

 
waar gaat het ontwerp over?

Numinous is een goed voorbeeld van de manier waarop technologie op een empathisch niveau een waardevolle rol kan spelen in de zorg. Dit device is ontwikkeld als aansprekende communicatietool om mensen te helpen die lijden aan een burn-out en/of (ernstige) stress symptomen. Numinous maakt de hartslag voelbaar door middel van biofeedback. Gebruikers ervaren hun hartslag als vibraties in de bol. Numinous maakt bewust alleen gebruik van ervaarbare feedback en NIET van cijfers. Mensen met een burn-out of stressklachten leren zo omgaan met stress, terwijl een waardeoordeel over bijvoorbeeld de hoogte van de hartslag achterwege blijft. 

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

Numinous is in 2016 als prototype letterlijk met arduino’s en plakband ontwikkeld. Na het winnen van de ondernemerschapsaward van de HKU heeft in 2017 Numinous in samenwerking met innovatieconsultancy VANBLEND een technische ontwikkeling doorgemaakt om een stabiel Minimal Viable Product te kunnen presenteren in het veld om meer feedback op te halen. De veldtest bestond uit het uitzetten van meerdere prototypes van Numinous. Hier deden onder andere fysiotherapeuten, een psychologe een hypnotherapeut en een groep studenten van de opleiding Psychosomatische Fysiotherapie van Hogeschool Windesheim aan mee. De aanname werd bevestigd dat Numinous uitsluitend gebruikt dient te worden in samenwerking met een therapeut. Daarbij moet Numinous beschouwd worden als een ‘communicatiemiddel’ ter ondersteuning van bepaalde oefening die therapeuten gebruiken tijdens de behandeling. Ook kan Numinous een positieve uitwerking hebben op therapietrouw. 

 
waar ben je nu mee bezig?

Ik heb mijn plek als social designer echt tússen de mensen gevonden. De uitspraak ‘impact meten is impact creëren’ van Anke Coumans van het lectoraat ‘Image in Context’ aan de Hanzehogeschool waar ik geregeld mee heb gewerkt, is voor mij een motto geworden. Momenteel bevind ik mij op het gebied van A.I. met het UMCG en het demystificeren hiervan door midden van social design.

www.stefaniebonte.com