voor banner & boekje - ROCMN_Vitaliteitslab_46
ROCMN_Vitaliteitslab_32
ROCMN_Vitaliteitslab_42
Wat is dat eigenlijk, gezond zijn? Voor de een is dit niet-ziek zijn, voor de ander gelukkig zijn en weer een ander vindt dat gezondheid alles te maken heeft met lekker in je vel zitten door je fit en vitaal te voelen. In het Vitaliteitslab van ROC Midden Nederland leer je op een actieve manier en aan de hand van het concept Positieve Gezondheid alles over dit begrip. 

ONTWERP #033 | PRETTIGER LEREN EN WERKEN

SPELEND OVER JE
GEZONDHEID LEREN

wie werkten er aan het project mee?

Bas van den Brand (Directeur Sport College)
Nicoline Meijer (Directeur Marketing & Communicatie)
Jos van der Eijk (Directeur Gezondheidszorg College)
Arjette van Noort (Directeur Beauty College)
Freek Klijzing (Directeur Welzijn College)
Saskia Idink (Onderwijsontwikkelaar)
Patrick Nohl (Projectleider Vitaliteit)
Alex Janssen (Projectleider Vitaliteit)
Linda ter Steeg (Projectleider Vitaliteit)
Roland Robijn (Projectleider Vitaliteit)
Hans Galesloot (Kwartiermaker Vitaliteit in de wijk)
Bart van Kuik (O&I Partner)
Paul van Huijkelom (O&I Partner)
Joris Peelen (Marketing & Communicatie)
Menno Poort (Strategisch Manager)
Ilse Hartgers (Onderwijsontwikkelaars)

 

Partners Vitaliteitslab

Careyn
De Hoogstraat
Diakonessenhuis
DOCK
EnergyPlatform
Sport Utrecht
Springlab
thermen Soesterberg
UMC Utrecht
Utrechtzorg
FC Utrecht
Gemeente Utrecht
GGDRU
Health Hub Utrecht
Incluzio
indekerngezond
iPH
Kind&Co
Lifeguard
Rabobank
RAEDELIJN
Reinaerde
Saltro
Sardes
Spat Veranderd

Partners Programma Gezond Leven

waar gaat het ontwerp over?

In het Vitaliteitslab in Utrecht kunnen studenten, docenten, bewoners en bedrijven meer leren over gezondheid. Wat is dat eigenlijk, gezond zijn? Voor de een is dit niet-ziek zijn, voor de ander gelukkig zijn, weer een ander vindt dat gezondheid alles te maken heeft met je fit en vitaal voelen. In het Vitaliteitslab leer je aan de hand van het concept Positieve Gezondheid alles over dit begrip.
In het Vitaliteitslab maken onze studenten op een laagdrempelige en interactieve manier kennis met het onderwerp. Het creëert ‘momentum’ om te willen leren, omdat je het leuk vindt en het nut ervan inziet voor jezelf en anderen.

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

Alle studenten van het vitaliteitscluster (Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Beauty) bezoeken het Vitaliteitslab. De thema’s Vitaliteit en Positieve Gezondheid worden verder opgenomen in het curriculum van opleidingen. Centraal staan de studenten. Zij kijken naar hun eigen gezondheid vanuit dit gedachtegoed. Studenten leren Positieve Gezondheid toe te passen in hun stage of toekomstige werkomgeving. Ze weten hoe ze gesprekken kunnen voeren aan de hand van de zes dimensies van Positieve Gezondheid. En ze leren mensen te ondersteunen bij hun wens om te veranderen binnen één of meerdere dimensies. Hierdoor zijn studenten beter in staat om bewegen, gezondheid en vitaliteit van mensen te stimuleren.
Ook organiseren we bijeenkomsten voor onze eigen medewerkers en externe partners.

 
waar ben je nu mee bezig?

Bij ROC Midden Nederland vinden we dat iedereen de kans moet krijgen op een zo gezond mogelijk leven. Hoe gezonder we zijn, hoe beter het leven is. Wij geloven dat je daarvoor moet beginnen bij de student, het onderwijs. In ons onderwijs voor studenten (en professionals die zich willen blijven ontwikkelen) besteden we daarom veel aandacht aan vitaliteit, Positieve Gezondheid en een gezonde leefstijl.
We leren dat gezondheid niet alleen gaat over niet-ziek zijn, maar ook over lekker in je vel zitten, het gevoel hebben dat je mee kunt doen in de samenleving, zin hebben in het leven en gezien worden. Bij ROC Midden Nederland geven we onze studenten tools om zich in hun persoonlijke leven goed te voelen. Ook leren we om een brede blik op gezondheid toe te passen in het werk.

Het Vitaliteitslab is onderdeel van het programma Gezond Stedelijk Leven. Als grootste mbo-instelling van de regio Utrecht met een maatschappelijke verantwoordelijkheid willen wij ons inzetten door samen met publieke en private partners een transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie te maken. Die samenwerking krijgt vorm in ons RIF-project Gezond Stedelijk Leven.

 

 

HHU UPDATE

Ja, ik schrijf me in voor de maandelijkse update van Health Hub Utrecht