In 2023 kunnen zowel mannen als vrouwen tussen de 18 en 28 jaar zich laten vaccineren tegen HPV. Ideate deed onderzoek naar hoe deze doelgroep het best kan worden bereikt met deze boodschap. Hiervoor zijn straatinterviews gevoerd, co-creatiesessies georganiseerd, storyboards uitgewerkt en samen met jongeren getest. De uitkomsten van het onderzoek vormen input voor een gedragscampagne om jongeren aan te zetten tot het maken van een weloverwogen keuze voor deze vaccinatie.

ONTWERP #024 | gezond opgroeien

jongeren meer kennis
geven over vaccinatie

wie werkten er aan het project mee?

RIVM was de opdrachtgever.

Dienst Publieke Communicatie was nauw betrokken tijdens het project. Ideate opdrachtnemer in dit project.

De inzichten uit het onderzoek worden door Roorda, een communicatiebureau, toegepast in hun werk. Zij zijn richting het eind van het onderzoek betrokken.

 
waar gaat het ontwerp over?

De vraag is: Hoe kunnen we jongeren bekendmaken met de mogelijkheid om zich te laten adviseren en hen tot een goed overwogen keus laten komen om zich wel of niet te laten vaccineren? Ideate heeft onderzoek gedaan naar wat van invloed is op het gedrag van deze brede doelgroep en hoe een campagne hierop kan inspelen.

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

Vanuit de gedragsinzichten die we hebben opgedaan is Roorda, een communicatiebureau, deze gaan vertalen naar een campagne. De campagne loopt van oktober 2022 tot december 2023.

 

waar ben je nu mee bezig?

Dienst Publieke Communicatie werkt aan de hand van de Campagne Activatie Strategie Instrument (CASI). In dit onderzoek is aanvullend op CASI veel aandacht gegaan naar de gedragsreis van een doelgroep. Door dit onderzoek zag DPC de meerwaarde in van het werken aan de hand van een gedragsreis. Ze hebben Ideate gevraagd om voor CASI een module door te ontwikkelen.