Wat als we het GGZ-systeem zoals we deze nu kennen helemaal opnieuw zouden vormgeven, hoe zou deze er dan uitzien? Wat zouden we behouden en wat zouden we anders doen? Redesigning Psychiaty kreeg 7 jaar geleden deze ontwerpvraag van 11 GGZ organisaties. Met hun eerste twee publicaties geven zijn antwoord op de vraag: Hoe ziet de wereld van 2030 eruit? En wat is een psychisch probleem? Inmiddels zijn ze op veel verschillende plekken de GGZ aan het herontwerpen. Of het nu gaat om een nieuwe taal om te praten over psychische kwetsbaarheden of om een nieuwe functie van een bestaand GGZ terrein.

ONTWERP #019 | geBALANCEERD LEVEN

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
HERUITGEVONDEN

wie werkten er aan het project mee?
 • Drs. David van den Berg (Vrije Universiteit en Parnassia Groep) 
 • Ir. Femke de Boer (Reframing Studio)
 • Prof Ir. Matthijs van Dijk (TU Delft en Reframing Studio)
 • Ir. Lotte Jacobse (Reframing Studio)
 • Ir. Beatrijs Voorneman (Reframing Studio)
 • Ir. Nina Schouten
 • Dr. ir. Nynke Tromp (TU Delft)
 • Kristel de Groot
 • Dr. Sander Voerman (Parnassia Groep)
 • Consortium van 11 GGZ instellingen
 • Denktank met 7 GGZ professionals, ervaringsdeskundigen & Hoogleraren 
 
waar gaat het ontwerp over?

Redesigning Psychiatry is een innovatienetwerk waarin ontwerpers, filosofen, zorgexperts en ervaringsdeskundigen een gewenst toekomstbeeld voor de geestelijke gezondheidszorg en een veerkrachtige samenleving voor 2030 ontwikkelen. Naast een wetenschappelijke en filosofische onderbouwing van een nieuw geestelijk gezondheidsconcept verbeelden we hoe zorg en ondersteuning er vanuit een ander paradigma uit kan zien. Nieuwe vormen van ondersteuning, nieuwe omgevingen, een nieuwe taal, nieuwe technologie en nieuwe dwarsverbanden met andere sectoren; Redesigning Psychiatry richt zich op het ontwerpen van nieuwe onderdelen, maar ook op het herontwerpen van het systeem als geheel.

 
wat is er sindsdien mee gebeurD?

Om de transitie aan te jagen naar een betrouwbaar, toegankelijk en flexibel geestelijk gezondheidszorgnetwerk zijn onze activiteiten inmiddels geclusterd rondom drie sporen: innovatie, beweging en onderzoek. 

 1. Met de innovatieprojecten geven we gestalte aan het Redesigning Psychiatry gedachtegoed. We ontwerpen nieuwe tools, diensten, omgevingen, processen, beroepen en beleid in lijn met de Redesigning Psychiatry visie.
 2. Met de beweging vergroten we het innoverend vermogen van verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, artsen, psychologen, psychiaters en beleidsmedewerkers met behulp van opleidingen, workshops en meetups. 
 3. Door middel van ontwerpend onderzoek zijn we continu het Redesigning Psychiatry gedachtegoed aan het toetsen, bijstellen en uitbreiden.
 
waar ben je nu mee bezig?

In Wassenaar ontwikkelen we interventies die mentale zorg en ondersteuning toegankelijk maken voor alle inwoners van Wassenaar.

De Hoofdleiding is een handleiding voor je hoofd. Met de Hoofdleiding kun je onderzoeken wat er in je hoofd gebeurt en hoe dit samenhangt met de wereld om je heen. In de Hoofdleiding vind je uitleg en oefeningen om zelfstandig aan de slag te gaan met je mentale gezondheid.
De Hoofdleiding is gemaakt voor iedereen die zijn of haar mentale gezondheid beter wilt begrijpen. En voor iedereen die nieuwe manieren wilt uitproberen om met situaties, gedachten of gevoelens om te gaan.

Mentaal Wegwijs is een tool om inwoners van Wassenaar op basis van hun leerbehoefte in contact te brengen met het lokale aanbod waarmee zij aan hun mentale gezondheid kunnen werken. Dat kan rond allerlei onderwerpen die te maken hebben met je mentale gezondheid. Mentaal Wegwijs geeft een up-to-date overzicht van alle tools en diensten binnen het Mentaal Lokaal netwerk.

Levenslessen zijn mentorlessen voor de middelbare school, die worden gegeven door mentoren zelf. De lessen richten zich op onderwerpen die te maken hebben met je mentale gezondheid, zoals je identiteit, zelfbeeld, planningsvaardigheden of zelfbeheersing. De lessen zijn erop gericht om kennis bij te brengen, bewustzijn te vergroten, mentale worstelingen te normaliseren en erover te leren praten. Er wordt geoefend met vaardigheden zoals je verplaatsen in anderen, problemen oplossen, omgaan met emoties en keuzes maken. De lessen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis over psychologie en psychotherapie.
https://mentaallokaalwassenaar.nl/

Met de steun van het Agis Innovatiefonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwikkelen we de podcast the Bumpy Road. In iedere aflevering van the Bumpy Road vertelt een jongere over hoe deze persoon is vastgelopen en wat uiteindelijk heeft geholpen om weer los te komen. Vastlopen in angst, in rouw, vriendschap, of drugs alles komt voorbij. Met de podcast willen we vastlopen normaliseren en reiken we jongeren een taal om over hun kwetsbaarheden te praten. https://www.bumpyroad.nl/

Binnen het project Patterns of Life, een onderzoeks- en ontwerpproject van het Mark van der Gaag Research Centre van de Parnassia Groep en de Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoeken we al ontwerpend hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen samen met hun behandelaar beter kunnen gaan begrijpen waar ze moeite mee hebben en tegenaan lopen, welke strategieën ze kunnen ontwikkelen om er mee om te gaan en welke taal hierbij helpt. Op dit moment ontwikkelen we hiervoor op dit moment een nieuwe intake (Patroonintake) en blended care applicatie (Polly) waarmee cliënten intuitieve visualisaties kunnen maken van de probleeminstandhoudende interactiepatronen in hun levens.
https://www.patternsoflife.nl/

 

Foto credits: Juuke Schoorl en Anna van Kooij