maxresdefault

Ontwerpbureau Monobanda werkt in co-creatie met zorgpartners Pluryn, de Kingmaschool en gedragswetenschapper Dr. J.W. Weerdmeester aan de installatie ‘Spiegelstem’: een interactieve ruimte voor kinderen en jongeren ,waar het uiten van je emoties een positieve impact heeft. Spiegelstem laat je Met vocale en fysieke uitingen een interactief schilderij maken, waardoor je die je emoties creatief in kaart brengt.

ONTWERP #017 | GEZOND OPGROEIEN

maak kunst
van je gevoel

wie werkten er aan het project mee?

De afgelopen twee jaar heeft Monobanda in co-creatie met zorginstelling Pluryn, de Kingmaschool voor speciaal basisonderwijs en gedragswetenschapper Dr. J.W. Weerdmeester gewerkt aan “Spiegelstem”, een kunstzinnige ervaring waarin emoties op een positieve manier onder de aandacht gebracht worden. Gemaakt voor én samen met een doelgroep waarbij kunst en cultuurbeleving niet vanzelfsprekend is en het vaak ten onrechte over het hoofd wordt gezien.

Team:
Simon van der Linden (concept)
Rian Evers (project management)
Dr. Joanneke Weerdmeester (research)
Beer van Geer (programmeur)
Jesse van Leeuwen (programmeur)
Neander Giljam (programmeur)
Titouan Millet (Visual programmeur)
Fedde ten Berge (stem programmeur)

Samenwerkings partners:
Dagstedingscentrum “De Zonnering”, onderdeel van Pluryn (Maarsbergen)
“De Kingmaschool” (Amersfoort), school voor speciaal basisonderwijs

Mede mogelijk gemaakt door:
AGIS Innovatiefonds
Stimuleringsfonds

 
waar gaat het ontwerp over?

Spiegelstem is een fysieke ruimte met interactieve lichtprojectie. Door geluid te maken “verf” je kleuren, lijnen en figuren op de projectievloer. Een camera en microfoon registreren alles wat je doet en vervolgens wordt dat vertaald naar geprojecteerde visuele beelden. Alles mag! Praten, neuriën, schreeuwen, stampen: elk geluid produceert andere kleuren en texturen. Met je lichaam “stuur” je de verfkwast. Spiegelstem nodigt je op deze manier uit om je gevoel met je hele lichaam te uiten en reageert op je emoties: je wordt gezien en gehoord. Spelenderwijs creëer je een persoonlijk kunstwerk dat je met je eigen bewegingen en stemgeluid hebt gemaakt. Spiegelstem leert jongeren emotieregulerende vaardigheden aan op een speelse en creatieve manier. Daarnaast biedt Spiegelstem de mogelijkheid voor begeleiders om op een andere manier in gesprek te gaan over emoties a.d.h.v. de door jongeren gemaakte stemschilderijen. Op die manier maken wij een kunstzinnige ervaring ook relevant binnen een zorgcontext. Spelen is gezond!

wat is er sindsdien mee gebeurD?

De afgelopen twee jaar heeft Monobanda in cocreatie met haar twee zorgpartners “Spiegelstem” bedacht, ontwikkeld en getest. Dat de installatie potentie heeft als creatieve uitlaatklep is duidelijk, ook omdat spelers het nu al erg leuk vinden om met Spiegelstem bezig te zijn. Ook zien zowel begeleiders als therapeuten potentie voor Spiegelstem als tool om de emotie-regulatie vaardigheden van de jongeren te verbeteren. Toch moet er nog veel gebeuren om dát echt waar te maken: niet alleen moet de werking van “Spiegelstem” daarvoor beter onderzocht worden, ook moet er hard gewerkt worden aan implementatie van Spiegelstem binnen de instellingen. Hoe kunnen we ervoor gaan zorgen dat de installatie aansluit bij de realiteit en context van de doelgroep? Deze stap, van een geslaagd prototype naar een succesvolle “interventie” die ook daadwerkelijk gebruikt wordt in de dagelijkse realiteit, blijkt een stuk groter dan van tevoren bedacht. Ons plan is deze laatste stap de komende twee jaar samen met onze zorgpartners te gaan zetten!

 
waar ben je nu mee bezig?

In de laatste fase van ontwikkeling van “Spiegelstem” werken we zowel aan het nóg beter maken van de installatie zelf als aan het opstellen van gebruiksscenario’s, zodat Spiegelstem ook geïntegreerd kan raken binnen de instellingen.

Voor “Spiegelstem” zelf gaan we bijvoorbeeld een multiplayer variant ontwikkelen, mede omdat daar vanuit de jongeren veel vraag naar is. Ook voegen we een snoezel-optie toe aan de installatie, waardoor je ook lekker kan ontspannen in de ruimte én maken we personalisatie van de speelervaring mogelijk (waardoor je bijvoorbeeld zelf de duur/intensiteit van de ervaring in kan stellen).

Foto Credits: