Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wensen wij iedereen liever gezondschap dan beterschap. Gezondschap betekent je goed voelen en minder snel ziek worden. Wij geloven namelijk dat gezond eten bepaalde ziektes kan voorkomen. Of ervoor zorgt dat we minder ziek worden of sneller herstellen. Maar hoe help je mensen bij het maken van een gezonde keuze?

ONTWERP #016 | bewuster eten en drinken

gezondschap begint
bij je voeding

wie werkten er aan het project mee?
 

De pilot Gezondschap in 2021 werd gefinancierd door gemeente Amersfoort en ontwikkeld samen met: Jumbo Schothorst, Leefstijlcoach Paulien Rinsema, diëtiste Arineke Deinum en GGD regio Utrecht.

Bij verschillende thema’s van het Gezondschap waren wijkambassadeurs actief van: Gezonde Kinderopvang, Buurtsportcoach Amersfoort, B-Slim, Apotheek Orion. Verder betrokken we scholieren van de basisschool, de 3 middelbare scholen in de wijk en studenten van ROC Amersfoort en Koning Willem 1 College.

 
waar gaat het ontwerp over?

Gezondschap zorgt voor een gezond schap in de supermarkt in de buurt. Om mensen bij hun boodschappen op ideeën te brengen en te laten zien hoe lekker en gemakkelijk gezond eten kan zijn. Het schap wisselt iedere twee weken van thema en bij alle producten in het gezonde schap staat uitleg van een diëtist.

 

Bovendien brengt Gezondschap mensen en organisaties bij elkaar die samen willen en kunnen werken om beterschapswensen overbodig te maken. Gezondschap bouwt aan een lokaal netwerk dat voeding preventief inzet om gezond te blijven. Voor iedereen in de wijk en van iedereen in de wijk; dat is ons ultieme doel.

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

In september 2022 werd het initiatief opgepakt door GGD Zuid-Limburg en JOGG Limburg. Het Gezondschap werd daar uitgerold naar 32 supermarkten in 15 verschillende gemeentes. Bij zowel AH, COOP, Jan Linders, Jumbo, PLUS als particuliere supermarkten is het Gezondschap ingericht in de back to school weken”.

In november verscheen er in gemeente Eindhoven een Gezondschap. Samen met JOGG Eindhoven werkten we aan een project in één van de 3 wijken met het hoogste percentage jongeren met overgewicht, Oud-Gestel. Om ouders te helpen gezonde keuzes te maken voor tussendoortjes is JOGG de campagne Gezond TussenDooren gestart. De Voedselapotheek heeft in samenwerking met ouders, de lokale supermarkt, het consultatiebureau (GGD Brabant-Zuidoost) en het kinderdagverblijf Korein een Gezondschap ontworpen. Dit schap met gezonde tussendoortjes brengt ouders bij hun boodschappen op ideeën.

 

waar ben je nu mee bezig?

Nu werken we met één van de supermarkten aan een gezonde vervanging voor het snoep bij de kassa. Deze supermarkt had afgelopen september een Gezondschap in zijn winkel en kwam zelf met deze vraag.


Ook verkennen we de mogelijkheden om in 2023 het aantal supermarkten met een Gezondschap te vergroten. Want het zou toch doodnormaal moeten zijn dat een supermarkt gezonde producten promoot? Wist je dat 80% van het voedingsaanbod in de supermarkt NIET gezond is? Zolang dat niet verandert, zijn wij nog niet klaar in supermarktland.