De Bedhoodie is een beweegbare kap die over het hoofdeinde van een bed of stoel gekanteld kan worden. De persoon in bed of stoel kan de Bedhoodie naar wens zelf uitklappen. Hierdoor verkleint letterlijk je wereld, en daarmee de prikkels van je omgeving. Een deel van de patiënten in ziekenhuizen geeft aan last te hebben van prikkels om zich heen, en behoefte te hebben zich terug te kunnen trekken. De Bedhoodie is bruikbaar tijdens vervoer door ziekenhuisgangen, liften en in wachtruimtes en op meerpersoonskamers in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

ONTWERP #012 | beter ontspannen en slapen

een ziekenhuisbed
met meer privacy

wie werkten er aan het project mee?

We (Nicole Plum, Armand Lipperts en bedhoodie team) hebben samen met patiënten van de klankbordgroep van het UMC Utrecht Cancer Center, zorgverleners en Panton de bedhoodie ontwikkeld.

 
waar gaat het ontwerp over?

Stel je voor je ligt in een ziekenhuisbed of -stoel. Op een meerpersoonskamer, met andere patiënten en hun bezoekers. Of je wordt in zo’n bed door de gangen van het ziekenhuis vervoerd. Of ergens ‘geparkeerd’ voor een onderzoek. Wie het heeft meegemaakt, herkent het gevoel overgeleverd te zijn aan de blikken van bezoekers en medewerkers. Je voelt je heel kwetsbaar. Voor de bescherming van onze digitale privacy bestaat strenge wetgeving, de AVG. Voor fysieke privacy gek genoeg niet. 

Met de wens patiënten wat meer rust te geven, gingen we met ontwerpbureau Panton, patiënten en zorgverleners  aan de slag. En zo ontstond de Bedhoodie. De persoon in bed/stoel kan de Bedhoodie naar wens zelf uitklappen. Hierdoor verkleint letterlijk je wereld, en daarmee de prikkels van je omgeving. De bedhoodie geeft rust op eigen gekozen momenten. De patiënt heeft de regie zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid.

Minder prikkels, meer privacy.

 

wat is er sindsdien mee gebeurD?

Bij de start draaide het vooral om minder prikkels voor patienten in het ziekenhuis bij vervoer door gangen, in wachtruimtes en meerpersoonskamers. We leerden van de pilots in ziekenhuizen.  Met die opgedane kennis en ervaringen hebben we de Bedhoodie aangepast. We vonden met Wesseling BV een financier met veel kennis van en goede contacten in zorg.

We kregen al snel vragen vanuit verpleeghuizen, want ook daar vindt overprikkeling plaats. We leerden dat 4 miljoen Nederlanders moeten leven met overprikkeling en (chronische) vermoeidheid. Dat overprikkeling een veel voorkomende klacht is na bijvoorbeeld een beroerte, bij dementie, andere hersenaandoening of psychische kwetsbaarheid. We hebben met een kleine aanpassing de Bedhoodie ook geschikt gemaakt voor verpleeghuizen.

 

waar ben je nu mee bezig?

De Bedhoodie is er!  Nu werken we er aan ziekenhuizen/verpleeghuizen enthousiast te maken om de bedhoodie te gaan gebruiken.